هنرجویان عزیزدموی رایگان نرم افزارجامع کمک آموزشی نی در حال آماده سازی می باشد و به زودی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

فهرست تصویری نرم افزار جامع کمک آموزشی نی 1و2


  • درس اول : اجرای نت سل
  • درس دوم : اجرای نت فا
  • درس سوم : تمرین نت سل و فا
  • درس چهارم : اجرای نت لا
  • درس پنجم : تمرین دوره ای (1)
  • درس ششم : تمرین سونوریته (1)
  • درس هفتم : اجرای نت می

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب