هنرجویان عزیزدموی رایگان نرم افزارجامع کمک آموزشی تار1و2 حال آماده سازی می باشد و به زودی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

فهرست تصویری نرم افزار جامع کمک آموزشی تار1و2


  • درس اول : اجرای نت سیاه
  • درس دوم : اجرای نت چنگ
  • درس سوم : میزان ساده
  • درس چهارم : تمرین مضراب راست
  • درس پنجم : اجرای نت سیاه و چنگ
  • درس ششم : اجرای مضراب های راست و چپ

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب