آموزش کلید های سه گانه در موسیقی

کلید های سه گانه ، اصطلاحات تم و پاساژ در آموزش موسیقی

در این مقاله به توضیح کلید های سه گانه و اصطلاحات تم و پاساژ در آموزش موسیقی می پردازیم امید به این است که برای علاقه مندان به آموزش مجازی موسیقی مفید واقع شود
باید بدانیم که نت های موسیقی هر ستون عمودی بر روی حامل های هفت گانه تمامشان نت هایی هم نام و هم صدا میباشند. نت موسیقی دو وسط در خانه ای میباشد که محدوده ی آن از دیگر ستون ها تمایز داده شده است . واضح است که اگر هنرجوی آموزش موسیقی به رابطه ی ساده ی بین حامل ها پی می برد و از این روش زمینه ی برای یادگیری نت نویسی و نت خوانی پیدا خواهد کرد .

کلید های سه گانه

تا الان این چنین فهمیده ایم که هفت جامل مختلف در موسیقی استفاده می شود و هر حامل اسمی دارد . این حامل ها همه پنج خطی می باشند و هر کدام به وسیله کلیدی معین و در مکانی مشخص از حامل ، از حامل های دیگر تمایز داده می شوند. از طرفی دیگر تعداد کلید ها از سه تا بیشتر نمیباشد که به ترتیب قدمت تاریخی بدین ترتیب است ک

1- کلید دو : به روی هر خط حاملی که قرار بگیرد آن خط محل مستقر شدن نت دو وسط خواهد شد. چهار حامل از حامل های هفت گانه رسم بر این است که آن ها را با این کلید بنویسیم. خط دو وسط کمی ضخیم تر از دیگر خط ها نمایش داده شده و مشاهده می کنیم که در حامل های چهارگانه بالا به ترتیب خط های چهارم، سوم، دوم و اول را نشان می دهد. جمع خط ها هشت می باشد.

2- کلید فا : به روی هر خطی که مستقر شود آن خط نت موسیقی فا را می شناساند. این خط یک پنجم از نت دو ی وسط دقیقاً پایین تر می باشد. کلید فا دو حامل از حامل های هفت گانه را طی تاریخ موسیقی به خود اختصاص می دهد. خط فا یا نت موسیقی فا کمی ضخیم تر از دیگر خط ها نمایش داده شده است و مشاهده می کنیم که هر دو عامل بالا بر روی خط چهارم یا خط سوم می باشند. مجموع خط های این دو حامل شش می باشد.

3- کلید سل : فقط روی خط دوم حامل پنج خطی قرار می گیرد و نتی را نشان می دهد که به فاصله ی یک پنجم دقیقاً بالا تر از نت دو وسط می باشد. هم اکنون اگر تمام حامل های هفت گانه را با هم ترکیب کنیم یک حامل یازده خطی به دست می آید. حامل های هفت گانه به ترتیب پله پله یا خط به خط بالا رفته و از این جهت که کلید های همسان جای خود را روی حامل یازده خطی عوض نمی کنند در حامل های پنج خطی به وجود آمده پله پله یا خط به خط پایین می روند و همچنین اسم نت ها ی موسیقی در حامل یازده خطی ثابت می شود

پاساژ

در لغت نامه به معنی گذر یا گذر گاه می باشد، در آموزش موسیقی ( بدون در نظر گرفتن مفهوم ) به معنی آن قسمت از قطعه موسیقی می باشد که نقش آن در یک قطعه موسیقی از نظر شکل پیوند دو بخش مهم یک قطعه به یکدیگر می باشد. این لغت بعضی اوقات به لحظه هایی از یک قطعه موسیقی گفته خواهد شد که اغلب ناظر بر مهارت اجرایی نوازنده موسیقی باشد، تا فکر موسیقیایی یا خلاقیت آن. به طور مثال می شود اجرای یک گام موسیقی یا آرپژ را در یک اثر موسیقی پاساژ بگوییم. معنی دیگر کلمه پاساژ در دانش هارمونی مفهوم و درک می باشد. در این مفهوم نت پاساژ حرکت پرشی را به حرکت درجه به درجه تبدیل می کند

تم

به موضوع بحث شده در یک کار هنری تم می گویند. موضوع بحث شده در یک شعر و گاهی اوقات در نقاشی و گاهی در نقش قالی و حتی در هنر موسیقی را ایده می گویند. گمان می شود که اختلاف ایده و تم در آنجا میباشد که در ایده پیچیدگی ها بیشتر به شکل ریاضی ترکیب شده اند هرچند که این تعریف هیچوقت دقیق نمی باشد و در تحلیل موسیقی تم به جای ایده یا بالعکس زیاد استفاده شده است. تم ایده ای می باشد که در یک قطعه موسیقی به خصوص قطعه ای به فرم سونات  یا در یک قطعه به شکل فوگ و یا در قطعه ای به شکل تم و واریاسیون. نقطه ی عظیمتی در بیان موسیقیایی آن قطعه می باشد. در قطعه هایی به شکل سونات و شکل فوگ به تم سوژه هم می گویند. سونات ها از قرن هجدهم تا الان عموماً دارای دو سوژه هستند در صورتی که فوگ به غیر از فوگ های خاص و مضاعف عموماً دارای یک سوژه هستند به این دلیل که تم موضوع مورد بحث در بیان هنری یک اثر هنری می باشد می شود فهمید که این عامل نقشی در وحدت بخشیدن به کار هنری هم دارد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب