صداهای موسیقیایی

چهار مشخصه اصلی صداهای موسیقی

صداهای موسیقیایی بر خلاف نوفه ها عموماً به شکل آگاهانه تولید شده اند . فرکانس مشخص و معینی داشته و همین خصوصیت فیزیکی علت مورد طبع بودن صداهای موسیقیایی در قیاس با نوفه ها می باشد البته باید توجه داشت که به هیچ عنوان نوفه ها به شکل مطلق نامطبوع نمی باشد و در حقیقت می شود گفت که صداهای موسیقیایی از نوفه ها مطبوع تر می باشد . در تئوری موسیقی ما به صداهای موسیقیایی پرداخته ایم چون در هر صورت قابلیت ارزیابی را دارند  این مسئله که ما در آموزش مجازی موسیقی به صداهای غیر موسیقیایی نمی پردازیم علت آن این نمی باشد که این صداها توسط یک تئوریسین آموزش مجازی موسیقی به کار برده نمی شود و در موسیقی موثر نمی باشد در حقیقت به این دلیل به این صداها نمی پردازیم که این صداها مشخصه های خاصی را دارا نمی باشند به طور نمونه همه ی ما در یک قطعه ی موسیقی صداهای باران و یا امواج دریا ( که به عنوان نوفه می باشد ) را گوش داده ایم یا در یک سمفونی معروف کلاسیک که در آن از صدای توپ جنگی ( که به عنوان نوفه می باشد ) به کار برده شده است.

چهار مشخصه اصلی صداهای موسیقیایی

صداهای موسیقیایی شامل چهار شاخصه ی اصلی در تئوری موسیقی می باشد در حقیقت هر صدای موسیقیایی شامل این مشخصه ها بوده که ما با آن ها آشنا خواهیم شد ( به این علت که هر کدام از این مشخصه ها شامل چند نام می باشد تلاش می کنیم که آنها را به شکل کامل و واضح برای شما بگوییم تا اگر در مکانی به این اسم ها و یا اصطلاحات مربوط به این ها برخورد کردید معنی آنها را بفهمید ) 

1- ارتفاع اسم های دیگرش : زیر آیی ، زیر و بمی ، زیاد و کم ، پایین و بالا ، نواک

2- دیرند اسم های دیگرش : مدت ، کشش ، زمان

3- شدت اسم های دیگرش : قوی و ضعیف ، بلند و کوتاه ، قدرت

4- رنگ اسم های دیگرش : شخصیت ، جنس ، طنین

ارتفاع یا زیر و بمی

همه ی ما با کلمات صدای کلفت و صدای نازک خیلی زیاد آشنا شده ایم . ارتفاع در حقیقت همین خاصیت صداها بوده که برای آن در آموزش مجازی موسیقی از کلمات دیگری به کار می بریم این را در حقیقت می دانیم صداها از نگاه زیر و بمی یا ارتفاع به عنوان های مختلف قسمت می شوند برای نمونه صدای مرد ها از صدای زن ها بم تر می باشد و یا صدای کودکان از صدای مرد ها زیر تر می باشد در سازهای مختلف هم به همین شکل است : صدای سیم های بالایی گیتار ( کلفت ها 9 از سیم های پایینی ( نازک ها ) بم تر می باشد . برای این مشخصات اصطلاحات دیگری هم به کار برده می شود که به آنها خواهیم پرداخت صداهای زیر اسم های دیگرش = بالا ، زیاد . صداهای بم اسم های دیگرش = پایین و کم . ارتفاع نواک زیرایی هم می گوییم. در خط نوشتاری آموزش مجازی موسیقی علامتی که با آن زیر و بمی را نمایش می دهند نت می گوییم.

دیرند یا کشش

به مقدار زمانی که یک صدا به وسیله ی یک منبع صوتی که به آن ساز می گوییم تولید می شود دیرند گفته می شود. در حقیقت به مدت زمانی که یک صدا حضور دارد و شنیده می شود دیرند گفته می شود برای نمونه با دهان خود حرف آ را در زمان پنج ثانیه کشیده این پنج ثانیه که حرف آ طول کشیده است را می شود به آن دیرند حرف آ بگوییم با دهان حرف او را در زمان پنج ثانیه کشیده در این لحظه هم می شود گفت که دیرند حرف او سه ثانیه می باشد در حقیقت می شود گفت که دیرند حرف آ بیشتر از حرف او می باشد و یا حرف آ از حرف او  کشیده تر می باشد. در موسیقی همچنین تمام نت ها نسبت به یکدیگر دارای دیرند یا کشش برابر نمی باشند به این معنی که به یک اندازه کشیده نمی شود برخی نت های موسیقی کوتاه و برخی از نت های موسیقی بلند می باشند در حقیقت هر نت موسیقی دارای دیرند خاص خود می باشد. خط نوشتار موسیقی مقدار کشش و یا دیرند نت های موسیقی را به صورت های مختلف نمایش می دهد.

شدت یا قدرت

امکان دارد صداها نسبت به همدیگر ضعیف تر یا قوی تر شوند به طور نمونه صدای انسانی که دارد فریاد می کشد قوی تر از صدای انسانی می باشد که آرام صحبت می کند در موسیقی هم به همین شکل می باشد به طور مثال اگر به طور قوی به سیم های یک ساز مثلاً گیتار یا کلید های یک ساز مثلاً پیانو ضربه بزیم صدای قوی تری نسبت به موقعی که آرام ضربه می زنیم ایجاد خواهد شد در برخی مواقع به جای کلمه ی شدت از کلمه ی قدرت استفاده شده که هر دو به یک معنی می باشد و در نت نویسی آموزش مجازی موسیقی هم علامت هایی برای نمایش دادن قدرت یا شدت نت های موسیقی هجوم دارد.

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب