آموزش چهار بخشی کردن آکورد در موسیقی

چهار بخشی کردن آکورد در آموزش موسیقی

هنر جوی آموزش موسیقی متوجه می شود که هر کدام از صداهای آکورد توسط یکی از بخش های چهار گانه ی بالا نواخته می شود ولی از این جهت که بیشتر آکوردها سه صدایی می باشند برای قسمت کردن آنها به بخش های چهار گانه هارمونی در شروع باید تعداد صداها را در آکوردهای سه صدایی به چهار برسانیم ( این کار در آکوردهای هفتم احتیاج نمی باشد چون آنها خودشان چهار صدایی می باشند ) به بیان دیگر در آکوردهای سه صدایی یکی از صداها ( یکی از نت های موسیقی ) باید تکرار شود. در حالت معمولی بهترین صدا یعنی پایه ی آکورد تکرار می گردد. در کتاب های هارمونی و آموزش موسیقی قاعده ها و صورت هایی هم برای تکرار یکی از نت های موسیقی غیر از پایه ذکر می گردد الان هنرجوی آموزش موسیقی باید صداهای چهار گانه آکورد را بین چهار قسمت پیش بیان صدای انسانی قسمت کند از آن جهت که قسمت های صدای انسان این روزها بر روی دو حامل ( حامل سل و حامل فا ) تحریر می گردد ، آکورد نمایش داده شده را بر روی دو حامل ( در حقیقت همان حامل مضاعف ) تحریر می کنند دو قسمت مردان ( باس و تنور ) با حامل فا و دو قسمت زنان ( سوپرانو و آلتو ) با حامل سل نمایش داده شده اند. گاهی اوقات فقط بخش باس را با حامل زیرین ( فا ) و سه قسمت دیگر را تنور ، سوپرانو ، آلتو را با حامل بالایی ( سل ) نمایش میدهند. نکاتی را که هنر جویان آموزش موسیقی از قیاس کردن این دو باید توجه کنند  این می باشد که تقسیم نت های موسیقی پایه، سوم ، پنجم و تکرار پایه در یک اکتاو بیشتر بین قسمت های چهارگانه منحصر به راه نمایش داده شده نمی باشد. هر وقت آکورد در حالت پایگی قرار گیرد فقط نت موسیقی پایه هست که به قسمت باس داده می شود و دیگر نت های موسیقی قادر می باشند تا آن نقطه که از حدود میدان صدایشان خارج نباشد و همچنین فاصله ی بخش های بالاتر زیاد نباشد به دلخواه بین بخش ها قسمت شود. در این مثال اعداد فارسی زیر آکورد ها نمودار تعداد امکان قسمت کردن صداها بین قسمت های آکورد و اعداد لاتین بر روی هر آکورد نمایشگر این میباشد که چه نت موسیقی از آکورد به قسمت سوپرانو داده شده اند. از این جهت که صدای قسمت سوپرانو در بین گروه هم سرایان به طور واضح شنیده می گردد تصمیم این که چه صدایی از آکورد به قسمت سوپرانو داده شود همواره دارای اهمیت ویژه ای در آموزش موسیقی می باشد در این مثال مشاهده می کنید که بدون اینکه پاکور معکوس گردد نت های موسیقی به حالت های گوناگون بین بخش های چهار گانه قسمت می گردد با کمی دقت برای هنرجوی آموزش موسیقی واضح می گردد در این قسمت ها هیچکدام از نت های موسیقی از میدان صدای این یا آن قسمت خارج نشده است فارغ از این نمیشود فاصله ای بیشتر از حد داده شده در پایین بین هر بخش با بخش بلافاصله پایین تر یا بالاتر از خود ایجاد کرد :

فاصله ی بین دو قسمت آلتو و سوپرانو ماکزیمم یک اکتاو ( و مینیمم هم صدا ) و در حالت های خاص تا فاصله ی دهم .

فاصله ی بین دو بخش تنور و التو از هم صدا تا ششم و در بخش های استثنایی تا اکتاو.

فاصله ی بین دو بخش باس و تنور با توجه به محدوده ی هر کدام هر چقدر بزرگتر باشد بهتر می باشد.

مترونوم

در آموزش موسیقی و موسیقی دستگاهی می باشد تقریباً شبیه ساعت که قسمت مکانیکی آن در جعبه ای چوبی و هرمی شکل یا کائوچویی و به شکل های دیگر قرار داده شده است. در قسمت جلویی آن صفحه ای می باشد که در زمان استفاده برداشته می شود پایین صفحه عقربه ای می باشد که نوک آن را به شکافی در بالای صفحه ی زیری گیر داده شده است. هر موقع عقربه را از آن گیر رها کنیم و دستگاه مکانیکی را هم کوک کرده باشیم عقربه مثل پانلول به راست و چپ حرکت دارد و در طول این حرکت صدایی مثل تیک در زمان عبور عقربه از نقطه ی مرکزی خودش از دستگاه خارج می شود بر روی عقربه جسمی از جنس فلز و تقریباً سنگین قرار داده شده که می شود آن را در طول عقربه به سمت پایین و بالا بلرزانیم به این جسم لنگر می گوییم هر چقدر لنگر به سمت پایین بیاید حرکت عقربه حالت تند تری پیدا می کند. روی صفحه ی پایینی عقربه نواری به شکل مدرج و فلزی ایجاد شده و در پهلوی آن هم علامت های تمپو نصب گردیده است. در پهلوی دیگر نوار مدرج اعداد مترونوم حکاکی شده است. هر وقت عقربه را به حالت موازی نوار قرار دهیم  و لنگر را جوری جابه جا کنیم که قسمت بالایی آن موازی یکی از اعداد واقع شود عقربه بعد از آزاد شدن با سرعتی مساوی با همان عدد در دقیقه به نوسان می افتد. در قسمت سمت راست دو دستگیره مشاهده می شود. دستگیره پایینی برای کوک دستگاه استفاده می شود و پیچ بالایی را ( که در برخی از مترونوم ها موجود می باشد ) می شود در یک دو یا سه مرحله خارج کرد. روی محور پیچ عدد های دو و سه و چهار نقش بسته و دستگیره که موازی هر یک از این سه عدد واقع شود به همان تعداد به جای صدای تیک صدای زنگ به گوش می رسد به همین ترتیب هر دستگاه مترونوم غیر از سرعت درست تمپو دوره های میزانی را همچنین آشکار می کند.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب