آموزش تکمیل خط موسیقی

نشانه های نت واره در تکیل خطوط موسیقی

تمام نشانه ها را می توانیم به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم ، نشانه هایی که در داخل حامل نوشته شده اند و نشانه هایی که بیرون از حامل واقع شده اند .

گروه اول: نشانه های درون حامل 

این نشانه ها خودشان به دو دسته تقسیم شده اند . 

1- نشانه های نت واره

2- نشانه های فرمال

نشانه های نت واره : این نشانه ها که مفهوم یا صورت آنها با نت های موسیقی کوچک نمایش داده می شود اغلب نقشی تزئینی دارند. نشانه های نت واره عبارت میباشند از : آچیاکاتورا ، نت موسیقی کوچکی که قبل از نت اصلی قرار می گیرد. در آموزش موسیقی این چنین در نظر گرفته می شود که این نت موسیقی عاری از ارزش زمانی می باشد و از این جهت ترکیبی را که در صورت نبودن این نشانه بر روی نت موسیقی اصلی واقع شده است از بین نمی برد( حتی به آن قدرت بیشتری می دهد ) به این علت نشانه ی ذکر شده به این مفهوم است که نت موسیقی کوچک مربوطه هر قدر امکان دارد باید تند تر اجرا شود ( بعضی از نوازندگان پیانو نت موسیقی آچیاکاتورا را با نت موسیقی اصلی در یک زمان و با یک ضربه اجرا می کنند و بدون درنگ نت موسیقی آچیاکاتورا را رها می کنند ) گاهی اوقات قبل از نت موسیقی اصلی دو نت کوچک یا بیشتر ظاهر می گردد که عاری از ترکیب و ارزش زمانی می باشد. آن ها را هم می شود آچیاکاتورا در نظر گرفت.

گزش - با اینکه این نشانه بیرون از حامل تحریر می شود اما به این دلیل که شکل آن از خط قدیمی نت نویسی گرفته شده و در آن موقع نشانه ی ذکر شده طی خط به کار میرفته است و همچنین به این علت که طرز اجرای آن با نت های دیگر هم شکل است آن را در این گروه می آوریم. گزش به دو گونه می باشد ، گزش به سمت بالا و گزش وارونه.

 در گونه ی اول زمانی که نشانه روی نت اصلی واقع میشود به طور کامل در شروع دیرند اشاره به یک نت موسیقی بالاتر می شود و دوباره سریعا به نت موسیقی اصلی برمیگردد. فاصله ی نت موسیقی اصلی با نت موسیقی گزیده شده برابر با فاصله ی دیاتونیک گام می باشد ولی اگر در عمل گزش منظور فاصله ی دیگری باشد روی علامت گزش باید علامت تغییر دهنده ی مطلوب قرار گیرد. در گزش وارونه نت موسیقی یک درجه پایین تر در معرض گزش قرار می گیرد در اینجا هم فاصله ی نت موسیقی اصلی تا نت موسیقی گزیده شده مساوی فاصله دیاتونیک گام می باشد در غیر این حالت روی علامت گزش علامت تغییر دهنده می گذاریم.

آپوجیاتورا - نت موسیقی کوچکی می باشد که بر خلاف آچیاکاتورا بدون وزن و بدون ارزش زمانی نمی باشد بلکه عموماً در اجرا روی ضرب قوی قبل از آنکه به نت موسیقی اصلی برود لحظه ای درنگ میکند. از این جهت از نگاه ملودی و هارمونی ارزش مفهومی بالایی دارد، دیرند آن در حالت معمولی حداقل مساوی با نصف دیرند نت موسیقی اصلی می باشد اگر نت موسیقی اصلی نقطه دار شد ارزش این یکی مساوی با دو سوم مجموع یا حتی بیشتر می شود. چنانچه آپوجیاتورا به نت موسیقی متصل شود که این یک با خط اتحاد به نت موسیقی اصلی وصل شود نت موسیقی آپوجیاتورا به اندازه ی دیرند نت اصلی کشیده می شود. تفاوت بین نوشتن دو نت موسیقی آچیاکاتورا و آپوجیاتورا در این میباشد که در اولی شکل نت موسیقی هر وقت تک نت باشد معمولاً به شکل چنگ تحریر می شود و همیشه خط کوچک کجی قلاب آن را قطع می کند در صورتی که دومی همواره به صورت تک نت موسیقی و شکل چنگ تحریر می شود و بدون خط کج کوچک می باشد و همچنین اغلب خط اتصال کوچکی آن را به نت موسیقی اصلی متصل می کند و نکته دیگر این می باشد که نت موسیقی آچیاکاتورا در حالت گروهی بیشتر به شکل دو لاچنگ تحریر می شود. نت موسیقی آپوجیاتورا غیر از حالت های خیلی نادر به حالت گروهی تحریر نمی شود.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب