توضیح تکنیک و نحوه ی تولید صدا ی ساز تمبک در نرم افزار آموزش تمبک

نحوه استفاده از تمبک با استفاده از نرم افزار آموزش تمبک

برای استفاده صحیح از تمبک باید بتوانیم اصطلاحات را بشناسیم و با توجه به تعاریف اصطلاحات تمرینات خود را در نرم افزار آموزش تمبک با دقت و به صورت مکرر انجام دهیم . یکی از اصطلاحات بسیار معروف و کاربردی که در آموزش موسیقی هم کاربرد بسیاری دارد و در همه ی ساز ها به صورت مختلفی تعریف شده است اصطلاح تکنیک می باشد . تکنیک در تمبک را میتوانیم به صورت زیر تعریف کنیم. استفاده از یک دست و یا دو دست به صورت همزمان و استفاده از بخش های مختلف دست مثل انگشت ها ، کف دست ، مچ و غیره به صورت همزمان و یا چند قسمت با هم به صورت پیوسته و یا جدا جدا و یا استفاده از ابزاری غیر از دست مانند کوبه که ضربه هایی را با قسمت های مختلف دست به آن وارد کرده که در کوبه نیروی وارد شده به آن از طریق مچ دست می باشد و یا شیوه های دیگری مانند مالش و ضربه زدن بر روی قسمت هایی از پوست یا چوب و یا هر شی ای که بتواند صدا تولید کند و بتوان با اتصال آن به بدنه ی ساز همان صدایی را که از طریق دست ها ایجاد میشود را ایجاد کنیم. به استفاده از همه ی این ابزار به همراه استفاده از یک و یا دو دست به صورت همزمان و با توجه به توضیحات بالا تکنیک گفته می شود. هنرجویانی که از نرم افزار آموزش تمبک استفاده می کنند برای اینکه مفهوم تکنیک در تمبک نوازی را بهتر متوجه شوند باید به چهار ویژگی به صورت تخصصی توجه داشته باشند که شامل موارد زیر است : 

1- نحوه ی تولید صدا

2- مشخصات صوتی

3- شکل تکنیک

4- حرکت در تکنیک

طبق تعاریفی که در اصول اولیه ی تکنیک های تمبک در مقالات قبل ارائه دادیم این چهار مورد ویژگی باید با توجه به صنوف و طبقات مختلف تاکسونومی تکنیک های تمبک باید در طبقات و صنوف های مربوط به خود جای گیرند تا بتوان درک بهتری از مفهوم تکنیک در تمبک را داشته باشیم. 

طبقه بندی تکنیک های تمبک

طبقه بندی و نامگذاری تکنیک های تمبک که در اصطلاح معروف به رده بندی تکنیک های مشترک تاکسون ها و یا تکنیک های صورت گرفته می باشد بر اساس توصیف صفات تاکسونومی تکنیک های تمبک نامگذاری و در طبقات و صنوف مرتبط به خود جای می گیرند که در نتیجه ی آن تاکسونومی به وجود می آید.

تاکسون

تاکسون که همان واحد طبقه بندی می باشد در این تاکسونومی خود تکنیک است که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد.

صنف

هر صنف و یا طبقه تکنیک صفات مشترکی را با طبقات بالا و پایین خود دارد. در تمبک همانطور که به آن اشاره شده در طبقه بندی تکنیک نوازی دارای صنف چارچوبی انتزاعی میباشد که تاکسون مورد نظر برای بررسی در آن قرار می گیرد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب