فراگیری تئوری موسیقی به صورت آموزش موسیقی برای علاقه مندان به آموزش موسیقی

فراگیری تئوری موسیقی

برای علاقه مندان به آموزش مجازی موسیقی در مورد تئوری موسیقی توضیحاتی به زبان ساده خواهیم داد به امید اینکه بتوانیم سهمی هر چند ناچیز در آموزش مجازی موسیقی شما دوست عزیز و علاقه مند به آموزش موسیقی داشته باشیم.
بسیاری از تعاریف در تئوری موسیقی مهم هستند که باید علاه بر فراگیری آنها به درک بالایی از آنها برسیم تا بتوانیم در آموزش موسیقی موفق باشیم.
ردیف
هنگامی که رپراتور موسیقی کلاسیک ایرانی با نظم ترتیب سنتی خاص خود در کنار هم دیگر قرار می گیرند ردیف را تشکیل میدهند.این تعریف خود دارای تعاریفی دیگری در داخل تعریف میباشد که درک آن را مشکل ساخته است. هنرجویان علاقه مند به آموزش مجازی موسیقی برای درک این مطلب بهتر است کاملا دقت داشته باشند.همانطور که تمامی افراد در عرصه آموزش موسیقی می دانند ردیف و سسیتم مدال دو مقوله جدا از هم نمی باشند.به سیستم مدال سیستم مایه ها نیز می گویند.رپراتور در موسیقی کلاسیک غربی بسیار متفاوت با رپراتور در موسیقی کلاسیک ایرانی می باشد.که در آموزش مجازی موسیقی مورد توجه قرار خواهد گرفت. رپراتور در موسیقی کلاسیک غربی توسط یک نفر انجام می شود اما در موسیقی کلاسیک ایرانی  رپراتور را افراد مختلفی آمده می کنند مثلا امکان دارد یک نفر ردیف هایی را به رپراتور آماده شده توسط فرد دیگر اضافه کند و ردیف هایی دیگر را به رپراتوری دیگر.ردیف را میتوان به گونه ای دیگر نیز توضیح داد تا برای علاقه مندان به آموزش موسیقی قابل درک تر باشد.در زمان های مختلف مجموعه ملودی های متفاوتی توسط چندین فرد جمع می شود که ردیف را پدید می آورند و به رپراتور اضافه می شوند.در رپراتور موسیقی کلاسیک ایرانی بسیاری از ملودی های موسیقی سنتی را که از منابع شهری و روستایی گرفته اندبه صورت مجموعه ای در رپراتور در می آورند و نکته قابل توجه برای علاقه مندان به آموزش مجازی موسیقی این است که این رپراتور ها همیشه به همان صورت تصنیف ها اجرا نمی شوند و امکان دارد در هر اجرا  تغیراتی به وجود آید.به همین دلیل این ملودی ها، ملودی های انعطاف پذیر نامیده می شوند که مبحث جالبی است برای علاقه مندان به آموزش موسیقی اما در این مقاله بیشتر از این به این مبحث نمی پردازیم.جایگاه هر ملودی در ردیف به ویژه گی های مایه آن بستگی دارد. در موسیقی کلاسیک ایرانی تمام مد ها و یا همان مایه ها در ردیف قرار می گیرند اما از آن مشتق نشده اند.بنابر این می توان گفت ردیف از مجموعه ملودی هایی تشکیل شده است موسیقی دانان برای آموزش موسیقی و یا آموزش موسیقی و هم برای اجراهایشان، به آنها ترتیب خاصی داده اند و نیز ملودی های ردیف و سیستم مدال ها نیز به صورت جداگانه برسی خواهند شد تا هنر جویان آموزش مجازی موسیقی  از آنها استفاده کنند.
حال در این مقاله دو کلمه آمده است که شاید هنرجویان آموزش مجازی موسیقی درکی از آن نداشته باشند.در ادامه به برسی آنها می پردازیم
شاید در بعضی مطالب دیده باشید که واژه " مقام " را  به جای واژه "مدال " استفاده می کنند که البته رواج این موضوع به نظر صحیح نمی باشد زیرا این واژه در دیگر دستگاه های موسیقی استفاده می شود اما کلماتی نظیر " مایه" ، " آواز " و " دستگاه " برای معرفی سیستم مدال کفایت می کند
واژه رپراتور نیز برای هنرجویان آموزش مجازی موسیقی مهم می باشد که در تعریف به معنای مجموعه ای است که آثاری را که برای یک ساز نوشته شده را جمع آوری میکنند و در موسیقی غرب استفاده می شود و یا اینکه بیا کننده دوره و سبکی از موسیقی است که به صورت مجموعه در آمده.برای مثال میتوان از رپراتور رمانتیک نام برد.
امیدواریم علاقه مندان به آموزش مجازی موسیقی از این مقاله به خوبی بهره برده باشند.

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب