تمرین و نمونه هایی از فاصله های چهار بنیه ای در آموزش موسیقی مجازی

فاصله های چهار بنیه ای در آموزش موسیقی مجازی

همان صورت که در آموزش موسیقی مجازی دیدید چهار فاصله در فاصله های اصلی ( یکم تا هشتم ) فاصله های سه بنیه ای به حساب می آیند. اکنون یاد می گیریم که چهار فاصله ی باقیمانده از هشت فاصله ی اصلی را ( دوم، سوم، ششم و هفتم ) فاصله های چهار بنیه ای می گوییم در نتیجه به این صورت می شود :

فاصله های سه بنیه ای : یکم، چهارم، پنجم و هشتم

فاصله های چهار بنیه ای : دوم، سوم، ششم و هفتم

فاصله های چهار بنیه ای به همان صورت که از روی نامشان مشخص است چهار بنیه به خودشان می گیرند و آن چهار بنیه افزوده، بزرگ، کاسته و کوچک می باشد. در فاصله ی چهار بنیه ای هنرجویان آموزش موسیقی مجازی بایستی تنها تعداد پرده های بزرگ این فاصله ها را یاد بگیرند تا با کمک آن ها به ما بقی بنیه ها برسند. در فاصله های چهار بنیه ای هم بنیه ها با همدیگر فاصله ی نیم پرده را دارا می باشند در حقیقت هر موقع به فاصله ی بزرگ نیم پرده بیافزایم به فاصله ی افزوده خواهیم رسید و هر موقع از فاصله ی بزرگ نیم پرده بکاهیم به فاصله ی کوچک خواهیم رسید و هر موقع دوباره نیم پرده از آن کم کنیم به فاصله ی کاسته خواهیم رسید.

آموزش-موسیقی-مجازی

در این حالت می شود نتیجه گرفت که اگر یک پرده از فاصله ی بزرگ بکاهیم به فاصله ی کاسته خواهیم رسید. اکنون بایستی تعداد پرده های بنیه ی بزرگ فاصله های چهار بنیه ای را یاد بگیریم.

دوم بزرگ = یک پرده

سوم بزرگ = دو پرده

ششم بزرگ = چهار پرده و نیم

هفتم بزرگ = چهار پرده و نیم

اکنون به همان روش آموزش موسیقی مجازی که در فاصله های سه بنیه ای فرا گرفتیم می شود به پرسش هایی که در این زمینه سوال می شود جواب بدهیم

تمرین 

در طرف راست هر کدام از نت های پایین نتی را بنویسید که فاصله ی سوم بزرگ پایین تر از آن قرار گیرد.

آموزش-مجازی-موسیقی

حل تمرین نمونه : فاصله ی اول را با همدیگر جواب می دهیم برای این جهت در شروع از روی عدد فاصله ی نت موسیقی مد نظر را می یابیم که نت لا می شود به این دلیل که ششم نت دو ، نت لا می باشد. همان صورت که یاد گرفتیم عدد فاصله ی ششم یک فاصله ی چهار بنیه ای می باشد پس نتیجه می گیریم بایستی تعداد پرده های ششم بزرگ را به یاد بیاوریم که چهار پرده می باشد و اکنون با تعداد پرده های فاصله ی میان دو تا لا قیاس کرده و مشاهده می کنیم که میان نت های دو و لا همچنین چهار پرده فاصله موجود می باشد نتیجه می گیریم فاصله میان آن دو ششم بزرگ می شود و به نشانه های تغییر دهنده دیگر احتیاجی نداریم.

تمرین

در جهت راست هر کدام از نت های زیر نتی را بنویسید که یک فاصله ی هفتم بزرگ پایین، بالا تر از آن قرار گیرد.

آموزش-موسیقی

با همچین تمرین هایی می شود به آسانی مبحث فاصله را در آموزش موسیقی مجازی یاد گرفت. این را از یاد نبرید که فقط با مطالعه می توانید مهارت بسیاری در آموزش موسیقی مجازی کسب کنید و در کنار آن به تمرین نیاز دارید.

 

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب