راه های یافتن نشانه های ترکیبی و گام های ماژور بمل دار در آموزش موسیقی مجازی

راه های یافتن نشانه های ترکیبی در آموزش موسیقی مجازی

راه های پیدا کردن نشانه های ترکیبی در گام های ماژور دیز دار 
همان طور که در مقالات قبل آموزش موسیقی مجازی گفته شد امکان دارد در جایی این پرسش مطرح شود که نام گام ماژور را به ما بدهند و گفته شود نشانه های ترکیبی آن را بیابید در این حالت بر عکس روش قبلی عمل خواهیم کرد در حقیقت از نت تونیک گام نیم پرده دیاتونیک یا نیم پرده دوم کوچک پایین خواهیم آورد .همان طور که تمام علاقه مندان به آموزش موسیقی مجازی می دانند نت موسیقی حاصل شده آخرین دیز ما در نشانه های ترکیبی این گام می باشد. اکنون به ترتیبی که دیز ها را فرا گرفته ایم اسم می بریم تا این که به این دیز خواهیم رسید بعد از آن دیزهای حاصل شده نشانه های ترکیبی گام ما می باشد برای نمونه از ما می خواهند نشانه های ترکیبی گام نیم ماژور را بیابید جهت این کار نیم پرده دیاتونیک به پایین آمده و به نت موسیقی ر دیز خواهیم رسید در آخر ردیز دیز پایانی ما خواهد شد اکنون به ترتیب دیز هایی که فرا گرفتیم را اسم می بریم تا به ردیز برسیم . فا دیز ، دو دیز سل دیز ، ردیز . نتیجه می گیریم گام می ماژور دارای 4 دیز می باشد .
تمرین 
نشانه های ترکیبی گام های پایین را بنویسید 
ر ماژور،  سل ماژور، می ماژور،  فا دیز ماژور لا ماژور دو ماژور 

گام های ماژور بمل دار 
در حال حاضر دانستیم که گام های ماژور دیز دار  چطور حاصل می شود اکنون با گام های ماژور بمل دار آشنا خواهیم شد. وقتی به ما بگویند که گام فا ماژور را درست کنید در آخر به یک نشانه ترکیبی بمل خواهیم رسید و آن سی بمل می باشد که به این شکل نمایش داده شده است.
 

موسیقی


وقتی از نت موسیقی سی بمل یک گام ماژور به معنی سی بمل ماژور را بخواهیم درست کنیم به دو نشانه بمل در آموزش موسیقی مجازی خواهیم رسید  آنها سی بمل و می بمل بوده که به این شکل نمایش داده می شوند.


نرم افزار موسیقی
 

با تکرار کردن این عمل بر روی گام های دیگر به گام دو بمل ماژور خواهیم رسید که در میان گام های ماژور در آموزش موسیقی مجازیبیشترین بمل را دارا می باشد . که به این شکل نمایش داده می شود .


آموزش-مجازی-موسیقی
 

ترتیب بمل ها 
بمل ها همچنین مثل دبز ها دارای ترتیب خاصی می باشند اولین بمل درآموزش موسیقی مجازی سی بمل می باشد برای این که بمل های بعدی را به دست بیاوریم به فاصله چهارم درست رو به بالا حرکت کرده که به این بمل خواهیم رسید فا بمل ، سل بمل ، لا بمل، سی بمل، دو بمل، ر بمل ، می بمل. فقط گامی که در نامش بمل نمی باشد اما نشانه ترکیبی بمل دارد نت موسیقی فا در آموزش موسیقی مجازی ماژول می باشد که یک نشانه ترکیبی بمل را دارا می باشد و آن سی بمل می باشد.
 

نرم افزار-مجازی-آموزش-موسیقی


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب