آموزش تئوری رابطه نت های موسیقی با استاد منصوری

رابطه نت ها میان حامل های پنج خطی در آموزش موسیقی

حامل مضاعف

وسعت بعضی از سازهای موسیقی( مانند پیانو و ارگ کلیسا) بسیار گسترده اند {ارگ کلیسا بیشتر از 60 و پیانو متجاوز از 50 نت اصلی موسیقی را میتواند به صدا درآورد}. قبل تر مشاهده کرده ایم که حامل پنج خطی حتی با به کارگیری کم و بیش کافی خط های تکمیلی تنها 30 نت موسیقی را میتواند نشان دهد، سازهای نامبرده طوری برنامه ریزی شده اند که انگشت های هر دو دست هنرجوی آموزش موسیقی در نواختن صوت های موسیقی نقشی اصلی دارند. در نت نویسی موسیقی از حامل مضاعف برای این سازها استفاده می کنند، به این صورت که زیرترین و بم ترین حامل های هفت گانه را با هم استفاده می کنند. سازهای شصتی دار بر روی حامل مضاعف معمولاً نت هایی که روی حامل پایین نوشته میشود با دست چپ، و نت های روی حامل بالا با دست راست در نت نویسی موسیقی نواخته می شود. 

رابطه ی نت های موسیقی میان حامل های دوگانه پنج خطی

تمام حامل هایی که در آموزش موسیقی استفاده می شوند در نمونه حامل های هفت گانه نمایش داده شده اند. می توان از خط های تکمیلی نیز در هر یک از حامل های هفت گانه استفاده نمود و بر حسب نیاز هر کدام را گسترش داد .

به همین ترتیب این روش را می توان در حامل مضاعف نیز بکار برد، به این دلیل که بین دو پنج خط آن فقط یک نت موسیقی ( با یک نیم خط تکمیلی) وجود دارد به راحتی انجام می گیرد و در بین دو حامل هر گاه تعداد خط های تکمیلی از یک بیشتر شد نتی در موسیقی را نشان میدهد که میتوان روی حامل دیگر بدون خط تکمیلی نوشت

شکل نت های موسیقی

در آموزش موسیقی نشانه ای که به کمک آن دیرند یا ارزش زمانی صداها نشان داده می شود در شکل نت موسیقی نمودار می گردد نمایش داده می شود به زبان دیگر به کمک شکل نت موسیقی است که میتوان مقدار ارزش زمانی هر نت را با نت دیگر شناخت. واضح است که هر شکل نت موسیقی در هر جای حامل ممکن است بکار برده شود. در حقیقت دیرند هر صوت موسیقی رابطه ای با نواک آن ندارد با گوش دادن با دقت به یک ملودی موسیقی که سازی فقط آن را می نوازد ، یا گروهی از سازهای موسیقی با هم همکاری دارند میشود احساس کرد که صوت های ملودی یا لایه های آرایشی آن بعضی اوقات کوتاه تر و بعضی اوقات کشیده تر و نیز در زمانی زیر و در زمانی دیگر بم می باشند، نت های موسیقی به هفت شکل و گاهی کمی بیش تر نمایان میشوند

نت-های-موسیقی.

اشاره ای به نت نویسی موسیقی در قدیم

در قدیم ( از قرن یکم تا اواخر قرن چهارم میلادی) خطی برای ثبت آهنگ ها به استناد کتاب های تاریخ موسیقی نبوده است و سینه به سینه موسیقی انتقال داده شده است.( به این دلیل که آهنگ های رسمی موسیقی قالباً مذهبی و تک بخشی بوده است و فقط توسط کشیشان نواخته می شده، احتیاجی به اعمال دقت بسیار در سراییدن آن نبوده و روش سینه به سینه کاملاً اکتفا میکرده است) و کم کم که دقت اجرا بیشتر شده است و می بایست آهنگ های رسمی ثبت می شدند، خط هایی پدیدار شده اند. آخرین تغییرات در قرن های 15 تا 17 صورت گرفت و خطی پدید آمد که شباهت زیادی به خط امروزی داشت

ماگزیما( بلند ترین) ، لونگا(دراز ترین) ، ب ر و(کوتاه) ، سه می ب ر و( نیم کوتاه) ، می نیما( کوچک)، سه می -می نیما( نیم کوچک) ، فوزا( لحظه) س می می ( نیما( به معنی نیم کوچک برابر چنگ و  فوزا به معنی ( دم لحظه) ، = دولا چنگ امروزی می باشد هرچند نسبت دیرند به آسانی امروز نبوده است، ثبت گروهی نت های موسیقی در قرن 18 خیلی با اهمیت بوده است چون از سختی نت نویسی موسیقی تا اندازه زیادی کم میکرده است( ماگزیما) (لونگا) کلاً از موسیقی حذف شده و بعد از قرن 18 بسیار کم بکار میرفت بقیه با اسم های امروزی هنوز استفاده میشود.

نقطه و نقش آن 

گرد و هر یک از شکل های بعدی دیرند فقط میشود به دو ، چهار، هشت و ... قسمت تقسیم شوند، در شرایطی که بعضی اوقات لازم است در آموزش موسیقی یک ارزش زمانی به سه ( یا مضرب هایی از سه) قسمت تقسیم شود.یکی از چیزهایی که تقسیم های سه تایی را میسر می کند نقطه است که طرف راست هر شکل نت موسیقی میتواند قرار گیرد. به بیان دیگر، هر موقع سمت راست نت موسیقی ، نقطه ای گذاشته شود نصف بر دیرند آن نت موسیقی اضافه می کند، به طور مثال گرد نقطه دار مساوی با سه سفید می باشد. با یک محاسبه ساده میشود فهمید که نت موسیقی نقطه دار به سه و هم به دو تقسیم می شود.

اگر طرف راست شکل نت موسیقی دو نقطه گذاشته شود، نقطه ی اول( نزدیک تر به نت موسیقی) طبق قانون آموزش موسیقی نیم برابر به ارزش نت موسیقی اضافه می کند و نقطه ی دوم در مجموع نیم برابر به ارزش نقطه ی اول( یا یک چهارم نت موسیقی اصلی) اضافه می کند. اگر ارزش نت اصلی را یک بگیریم بعلاوه دو نقطه سمت راست آن، کل ارزش آن برابر است با یک و سه چهارم نت موسیقی اصلی و به همین صورت اگر به تعداد نقطه ها اضافه شود( که این حالت کم پیش می آید) هر نقطه به مقدار نیمی از نقطه پیش از خود به مجموع ارزش اضافه می کند

نت-موسیقی-ملودی

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب