بررسی دانگ های اول و دوم گام ماژور و فواصل بین آنها و تمرینات کاربردی آموزش موسیقی

دانگ های گام ماژور در آموزش موسیقی و تمریناتی برای آن

تمرین

گام های پایین را تشکیل دهید ( شماره ی درجه ها و فاصله های درجه های پی در پی را هم بنویسید )

رماژور ، لا ماژور ، سی ماژور و سل ماژور

نکته مهمی که هنرجویان آموزش موسیقی باید دقت کنند : در آموزش موسیقی نت شروع گام همچنین نیز می شود یک نت موسیقی دیز دار یا بمل دار شود. برای نمونه یک گام با الگوی ماژور از دو دیز در حقیقت یک گام دو دیز ماژور می خواهیم درست کنیم.

آموزش-موسیقی

اگر دقت کنید تا الان تمام نت های تغییر کرده ی ما از نشانه ی دیز بهره برده اند اکنون بایستی توجه کنید که برخی از گام ها می باشند که جهت تبدیل آنها به یک الگوی ماژور بایستی از علامت بمل در آنها به کار ببریم. برای نمونه سعی می کنیم که یک گام ماژور از نت فا ساخته در حقیقت یک گام فا ماژور درست کنیم.

آموزش-موسیقی-مجازی

در نمونه ی دیگر قصد داریم گام لا بمل ماژور را ایجاد کنیم.

آموزش-مجازی-موسیقی

تمرین 

گام های زیر را ایجاد کنید

سی بمل ماژور ، می بمل ماژور ، ر بمل ماژور ، سل بمل ماژور ، دو بمل ماژور ، فا بمل ماژور

دانگ های گام ماژور

در آموزش موسیقی هر گام ماژور از دو دانگ به وجود آمده است به شکل پایین دقت کنید.

نرم-افزار-آموزش-موسیقی

بنا بر این می شود نتیجه بگیریم که گام ماژور از دو دانگ به وجود آمده است و در میان دانگ های گام ماژور یک پرده فاصله می باشد در نتیجه در آموزش موسیقی به آنها دانگ های منفصل گفته می شود. نکات مهم دیگری که بایستی در مورد دانگ های گام ماژور به آن دقت کنید این می باشد که از دو دانگ مثل همدیگر ایجاد شده است که فاصله های مساوی دارند مثل شکل پایین

آموزش-موسیقی

همان صورت که در بالا مشاهده کردید این دانگ از فاصله هایی به وجود آمده است : دوم بزرگ، دوم بزرگ، دوم کوچک یا همان فاصله های پرده، پرده، نیم پرده

از این به بعد به هر دانگی که از چنین فاصله هایی ایجاد شده باشد در آموزش موسیقی به آن دانگ ماژور گفته می شود. دو دانگ گام ماژور ظاهرشان خیلی شباهت زیادی به همدیگر دارند ولی تفاوتی هم دارا می باشند که در شکل آنها مشاهده نمی کنیم و آن این می باشد که نت ایست در دانگ اول درجه ی اول دانگ بوده  و در دانگ دوم درجه ی چهارم دانگ می باشد.

تمرین

در این آموزش موسیقی اصطلاح دانگ و نت ایست را بنویسید.

تمرین 

با آغاز هر کدام از نت های پایین یک دانگ ماژور درست کنید

لا ، سی ، ر ، می ، سی بمل ، فا دیز ، می بمل ، سل لا بمل

تمرین

در نظر بگیرید که هر کدام از نت های پایین درجه ی چهارم یک دانگ ماژور بوده است. در این حالت دیگر نت های آن دانگ را بیابید

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب