توضیح وزن و تاکید در موسیقی و تقسیمات مساوی زمان در نرم افزار آموزش موسیقی

توضیح وزن در نرم افزار آموزش موسیقی

به هر فرم تناسب در زمان در نرم افزار آموزش موسیقی وزن گفته می شود. زمانی که نت ها در نرم افزار آموزش موسیقی حالتی پهلوی هم واقع شوند که کسی که میشنود احساس توازن زمانی پیدا کند به اصطلاح معروف به حالتی که بشود با آن دست زد گفته می شود که آن قطعه وزن دارد. یکی از عامل های تاثیر گذار در ایجاد وزن تاکید می باشد که با آن آَنا خواهیم شد.

تاکید در موسیقی

نت هایی که در یک قطعه موسیقی در یک نرم افزار آموزش موسیقی به گوش میرسد تماماً شامل اهمیت یکسانی نمی باشند. احتمال دارد نتی از دیگر نت های موسیقی دیرند دراز تری پیدا کند و یا اینکه ارتفاع آن با مابقی نت های موسیقی تفاوت پیدا کند ولی مهمترین عملی که سبب می شود یک نت اهمیت کمتر یا بیشتری پیدا کند تاکید می باشد. تاکید زمانی به وجود خواهد آمد که یک نت موسیقی را نسبت به مابقی به صورت قوی تری اجرا کنیم. اکنون اگر فواصل بین نت های موسیقی که بر روی آنها تاکید می شود دارای نظم باشد به حالتی که کسی که میشنود بتواند موقع فرا رسیدن نت قوی بعدی را بفهمد در این حالت گفته می شود که وزن ایجاد شده است. برای نمونه : با دستتان بر روی میز آغاز کنید به زدن ضرب های برابر اکنون تلاش کنید یک ضربه را قوی و دو تای بعدی را ضعیف بزنید که به این حالت شنیده می شود ( قوی، ضعیف، ضعیف ، قوی، ضعیف ، ضعیف، قوی ، ضعیف ... ) می شود یکی در میان قوی و ضعیف بنوازید و یا حتی چهار ضرب یکبار قوی بزنید مسئله ی پر اهمیت این می باشد که جهت به وجود آوردن وزن باید این ترتیب را تکرار کنیم. 

تقسیمات مساوی زمان در نرم افزار آموزش موسیقی

هر قطعه ی موسیقی را میشود از نگاه زمان به چند فرم تقسیم بندی برابر زمانی قسمت کنیم که با آن ها از کوچک به بزرگ آشنایی پیدا خواهیم کرد: ضرب، میزان و جمله

1- ضرب: کوچکترین واحد تقسیم کردن برابر در موسیقی را به آن ضرب می گوییم. زمانی که یک قطعه موسیقی را میشنویم و با آن شروع به دست زدن می کنیم، دست های ما در فاصله های زمانی برابر به هم برخورد می کند. زمانی که دست های ما به هم برخورد می کند به طور دقیق مساوی است با ضرب های آن قطعه و زمان کشش هر ضرب هم برابر می باشد با لحظه ای که طول می کشد تا ضرب بعدی شروع شود به شکل زیر نگاه کنید : 

سر-ضرب-موسیقی

برای نمونه دیرند هر ضرب به اندازه ی یک نت موسیقی سیاه میباشد.

حدس میزنید با شکل هایی که با آن ها در بالا شناخت پیدا کردیم چه چیزهایی را می شود به عوض سیاه در هر ضرب گذاشت. به شکل زیر نگاه کنید :

نت-موسیقی

 

احتمال دارد تا حدودی فهمیدن شکل بالا برایتان مشکل باشد ولی به آن توجه کرده و به مطلب هایی که قبلاً یاد گرفته اید رجوع کنید. به هر کدام از هفت شکل بالا در نرم افزار آموزش موسیقی یک فیگور ریتمیک می گوییم و تمام آن ها شامل یک ویژگی مشترک می باشد: دیرند کل آنها مساوی یک سیاه می باشد. تمرین 9 : تلاش کنید فیگور های ریتمیکی را ایجاد کنید که دیرند آن مساوی یک سیاه می باشد. با بکار بردن از شکل های نت های موسیقی که قبلاً نسبت به آن ها شناخت پیدا کرده اید گمان کنید نوازنده ای هفت فیگور ریتمیک بالا را اجرا کرده است و در یک زمان با او نوازنده ی دیگری هم تنها نت سیاه را اجرا کند. از نگاه شما چگونه می شود؟ به این شکل نگاه کنید : 

نرم-افزار-افرارایان

 

در ادامه می شود به این نتیجه رسید که هر نت موسیقی که در سر ضرب قرار گرفته است از دیگر نت های موسیقی دارای اهمیت بیشتری می باشد. در این جا دیرند هر ضرب را یک سیاه در نظر گرفته بودیم در حالتی که دیرند هر ضرب هر نت دیگری هم می شود باشد. نمونه : سفید ، چنگ، گرد و ... می شود دیرند هر ضرب را یک نت موسیقی نقطه دار در نرم افزار آموزش موسیقی فرض نیم. اکنون شما دیرند هر ضرب ها را به اشکال متفاوت در نظر بگیرید و برای آن فیگور های متفاوت بسازید. این کار برای فهمیدن بیشتر این مطالب بسیار مفید می باشد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب