رنگ و طنین در موسیقی

ترتیب نت ها در نرم افزار آموزش موسیقی

به مشخصه ای که موجب می شود ما صداهای متفاوت را نسبت به همدیگر تشخیص دهیم رنگ یا طنین گفته می شود . برای نمونه شما به آسانی صاحب صدا را از پشت خط تلفن بدون آنکه آن شخص را مشاهده کنید یا اینکه طرف خودش را معرفی کند می توانید تشخیص دهید و متوجه می شوید که کسی که پشت تلفن می باشد برادرتان بوده و یا دوستان و ... این ویژگی خاص را که موجب می شود شما در میان صداهای اطراف خود تفاوت را حس کنید و شخص صاحب آن صدا را بشناسید رنگ صدا می باشد. در حقیقت رنگ صدا مشخصات خاص صدای یک نفر و یا یک ساز می باشد. در ساز ها همچنین اگر دو ساز مثلاً فلوت و پیانو یک آهنگ را بنوازند با اینکه درست یک آهنگ را اجرا کرده اند ولی باز هم به آسانی متوجه می شویم که کدامیک از آنها پیانو بوده و کدامیک فلوت بوده است. به این مشخصه خاص که موجب می شود منابع صدا ( ساز ها و حنجره ی انسان و ... ) نسبت به همدیگر حالت و شخصیت متفاوتی داشته باشند رنگ صدا گفته می شود. رنگ صدا را با اسم های دیگری مانند جنس ، طنین و شخصیت هم می گویند.

فاصله

حالا که ما معنی ارتفاع را فهمیدیم میخواهیم در نرم افزار آموزش موسیقی با فاصله هم به شکل اختصار آشنا بشویم. به اختلاف زیر و بمی میان دو نت       در نرم افزار آموزش موسیقی فاصله آن دو نت موسیقی گفته می شود و این فاصله به راه های متفاوت سنجیده شده که در قسمت های بعدی آشنایی با آن ها پیدا خواهیم کرد. 

نت ها و ترتیب آن ها

در نرم افزار آموزش موسیقی برای تشخیص دادن ارتفاع صدا های متفاوت هفت نت موسیقی اصلی به کار برده می شود که شناخت نسبت به آنها پیدا می کنیم. از بم به زیر به این صورت است

نت-های-موسیقی

این نوع نامگذاری به صورت فارسی می باشدکه به آن هجایی گفته می شود و این نامگذاری به زبان فارسی برگرفته شده است از نامگذاری هجایی به زبان انگلیسی

آموزش-نت-خوانی-موسیقی

در کشور های که زبانشان انگلیسی بوده و کشور هایی که زبانشان آلمانی بوده برای اسم گذاری نت های موسیقی از راه های دیگری استفاده شده که به آن راه ها نامگذاری الفبایی گفته می شود که به این شکل می باشد.

آموزش-موسیقی-مجازی

به این نکته باید توجه کنیم که در کشور های که زبان آلمانی دارند برای نت موسیقی si به جای حرفی b حرف h بکار برده می شود. در بین این نت های موسیقی دو بم ترین  و سی زیر ترین می باشد. اگر ما بخواهیم از سمت زیر نت های موسیقی را ادامه داده و دوباره از نت موسیقی دو آغاز کنیم ولی این دفعه با ارتفاع زیر تر از نت های موسیقی قبلی  اگر بخواهیم از سمت بم ادامه بدهیم پیش از آن نت سی و پیش از نت سی نت موسیقی لا قرار می گیرد و به این ترتیب ادامه خواهد داشت.

آموزش-مجازی-موسیقی

به این صورت هر کدام از نت های موسیقی بالا بم تر از نت های موسیقی سمت راست خودش و زیر تر از نت های موسیقی سمت چپ خودش می باشد. برای متوجه شدن اختلاف بین نت های موسیقی هم اسم در مجموعه ی بالا لازم می باشد که با واژه ی مهمی به اسم اکتاو آشنا بشویم.

اکتاو

در نرم افزار آموزش موسیقی اگر از هر کدام از نت های موسیقی آغاز کنیم و نت های موسیقی را به ترتیب شمارش کنیم در نت موسیقی هشتم به نت موسیقی هم اسم آن خواهیم رسید . در زبان یونانی اصطلاح اکتاو به معنی هشتم می باشد به همین علت به فاصله ی این دو نت موسیقی هم اسم اکتاو گفته می شود : سل ، فا ، می ، ر  ، دو ، سی ، لا ، سل.

در نرم افزار آموزش موسیقی گفته می شود نت موسیقی تکرار شده ی دوم یک اکتاو زیر تر از نت موسیقی اول می باشد به همین صورت اگر از نتی در موسیقی هشت نت به سمت بم شمارش شود در نت موسیقی هشتم به نت موسیقی هم اسم آن خواهیم رسید ولی این نت موسیقی یک اکتاو بم تر از نت موسیقی اصلی خواهد شد. از منظر فیزیکی هم اگر بسامد نتی در موسیقی دو برابر شود صدای آن نت موسیقی یک اکتاو زیر تر خواهد شد و در حقیقت نت موسیقی حاصل شده هم اسم نت اول می شود به مثال زیر نگاه کنید :فرکانس نت موسیقی لا 440 هرتز می باشد.

لا = 440 هرتز  ( 440 * 2 = 880 ) 

لا = 880 هرتز

می شود به این نتیجه رسید که اگر بسامد نت موسیقی نصف گردد نت موسیقی جدید یک اکتاو بم تر شده و هم اسم نت موسیقی اولی خواهد شد به این   مثال دقت کنید لا = 440 هرتز ( 440 / 2 = 220 )

لا = 220 هرتز

بنا به علت های فیزیکی بین صدای دو نت موسیقی که بسامد آن ها نسبت به همدیگر نصف باشد و یا دو برابر باشد شباهت های عجیبی می باشدمثل پدر و پسری که رفتار بچگی آن ها به همدیگر نزدیک می باشد به همین علت است که چنین نت هایی در موسیقی هم اسم می باشد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب