گزینش بهترین وزن موسیقی

آموزش گزینش بهترین وزن در موسیقی

هر وقت یک قطعه موسیقی به طور نمونه رنگ ، چهار مضراب ، سمفونی ، مارش یا آهنگ محلی رقص غربی به گوش آدم برسد هر کسی حداقل همراه با آن میتواند بر روی میز ضربی انجام دهد. افرادی که با رقص دو نفری آشنایی دارند با آنکه موسیقی دان نیستند می توانند به راحتی بفهمند که یک آهنگ والس می باشد و یک آهنگ دیگر فوکس تروت می باشد و همچنین همراه با آن می توانند برقصند. بله بهره مندی از این استعداد بستگی به اطلاعاتی از دانش تئوری موسیقی ندارند هر چند اگر این دانش بخصوص اگر با تمرین همراه باشد اطلاعات ما را نسبت به این احساس زیاد کرده و باعث می شود که در موقع شنیدن یک آهنگ نت های موسیقی آن زیر و بمی صوت های آن و دیرندشان را به راحتی تشخیص دهند. الان اولین نکته این می باشد که هر وقت آهنگی با وزن دو تایی شنیده شود نت موسیقی آن را با کسر میزان دو چهارم بنویسیم یا چهار چهارم. آهنگی بدون میزان بندی و کسر میزان نوشته شده و سعی ما بر این است که بفهمیم کدام یک از کسر میزان های بالا برای آن مناسب می باشد. اگر با دقت به این شروع گوش فرا دهیم امکان دارد پی به این نکته ببریم که نت های موسیقی شماره ی یک ، پنج ، هفت ، یازده ، سیزده ، هفده تقریباً به یک اندازه قوی می باشند پس می توان خط های میزان را قبل از نت های برشمرده یعنی بین نت های چهار، پنج، شش، هفت، ده، یازده، دوازده، سیزده ، شانزده و هفده بگذاریم. هر وقت جای خط ها مشخص باشد باید بفهمیم که کسر میزان دو چهارم است یا چهار هشتم. برای پیدا کردن جواب باید چنین فرض کنیم که اختلاف ترکیب روی نت های موسیقی یک و سه از یک طرف و نت های موسیقی دو و چهار از طرف دیگر بسیار زیاد می باشند طوری که ناچار باید نت های موسیقی یک و سه را به ترتیب شروع ضربه های موکد اصلی ( ضرب قوی ) و ناموکد اصلی ( ضرب ضعیف ) میزان ، و نت های موسیقی دو و چهار را دنباله ی آنها بپنداریم . به بیان دیگر واحد ضرب در هر میزان یک چهارم و نه یک هشتم گرد می باشد و نتیجه می گیریم که هر میزان دارای دو ضرب می باشد. با استفاده از یک نشانه به صورت کلید گشایش معما یعنی خط اتصال به روی هر دو چنگ پی در پی ( ( به این دلیل لازم است که چنگ دوم همیشه کوتاه تر و به صورت دنباله ی چنگ اول نمایان می شود) تقریباً می شود به این نتیجه رسید که واحد ضرب یک چهارم گرد می باشد الان با شنیدن چندین بار آهنگ حس می کنیم که ضرب های قوی اصلی ( ضرب های قوی میزان ) به روی نت های شماره یک، شش ، سیزده ، هجده،و بیست و پنج می افتد. هر وقت خط های میزان را دقیقاً قبل از شماره های نامبرده قرار دهیم بعد از یک محاسبه ساده میفهمیم که کسر میزان باید چهار چهارم باشد .نکته ای دیگر : آهنگ پایین با دو کسر میزان سه چهارم و سه دوم نوشته شده است کدام یک صحیح می باشد. در این مورد قاعده ای استوار و قطعی نمی باشد، در بیشتر موارد می شود چنین گفت که دو کسر میزان داده شده در حقیقت شامل یک وزن می باشد فقط این نکته احتیاطی را باید اضافه کنیم که اگر آهنگی به منظور تشریفات ، و با شکوه و سنگین در نظر گرفته شده باشد بهتر این است که با وزن سنگین تر و گشاد تر یعنی سه دوم و اگر برای یک مورد سبک و چابکانه باشد ناچار آن را باید با وزن سبک تر و چابک تر سه چهارم بنویسیم . باید این را بدانیم که آهنگ ذکر شده سرود ملی کشور انگلیس می باشد واضح است که سرود های ملی دارای جنبه ای تشریفاتی و با شکوه و سنگین می باشد ولی نباید چنین فکر کنیم که پیدا کردن جواب برای تمام پرسش هایی که مطرح شده است به همین راحتی می باشد قصد ما هم این نیست که در مقابل تمام این پرسش ها و دشواری ها جوابی فرمول وار و قطعی آماده کنیم این کار بیشتر از آنکه به فهمیدن این یا آن نکته احتیاج داشته باشد به تمرین های مستمر احتیاج دارد برای فهمیدن بیشتر مطلب یک حقیقت جمعی هم باید آشکار شود: هنوز مسائل زیادی وجود دارد که حتی بزرگترین تئوریسین های آموزش موسیقی در جواب دهی به آنها تا الان به اتفاق نظر نرسیده اند. مسئله های عالی موسیقی مثل مسائل فلسفه، جامعه شناسی و غیره هنوز در حالت بحث مانده است در حقیقت چیزی که علم و هنر را به جلو می برد همین اخلاف نظر ها و بحث ها می باشد. هنرجوی آموزش موسیقی هم آن موقع که به سطح عالی در یادگیری موسیقی برسد نباید به انتظار پیدا کردن فرمول های قطعی و ریاضی وار بماند. او در عمل جواب هایی سر انجام بر مشکلات خود پیدا خواهد کرد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب