پیوند آکوردها در آموزش موسیقی

آموزش پیوند آکوردها در موسیقی

الان که هنر جویان آموزش موسیقی به نکته های با اهمیتی از کلیات هارمونی آگاهی پیدا کرده ایم می توانیم با نگاهی واضح تر در مورد پیوند آکوردها به بررسی بپردازیم. آکوردهای پیوند یافته به هر تعدادی که شوند باید دو به دو به همدیگر پیوند داده شوند  به طور نمونه اگر بخواهیم شش آکورد را در طول یک جمله به همدیگر پیوند دهیم در شروع باید آکورد اولی را به دومی  و بعد دومی را به سومی و بعد از آن سومی را به چهارمی و بعد از آن چهارمی را به پنجمی و در آخر پنجمی را به ششمی پیوند دهیم  پس فقط کافی می باشد هنرجویان آموزش موسیقی بفهمند که هر آکورد را به آکورد دیگر چطور باید پیوند دهند ؟ هر جا که بحث در مورد آکورد سه صدایی ( تنظیم شده در چهار بخش ) باشد هر دو آکورد نسبت به همدیگر در یکی از سه حالت زیر قرار می گیرند که به توضیح این سه بخش برای علاقه مندان به نرم افزار آموزش موسیقی می پردازیم

حالت اول : دو آکورد پیوند داده شده در دو نت موسیقی خویش با همدیگر مشترک می باشند . هر دو آکوردی که فاصله ی پایه هایشان سوم یا ششم شود در این موقعیت واقع می شود. در پیوند این دو آکورد لازم است که نت های موسیقی مشترک در آکورد دوم در همان بخش هایی قرار گیرند که در آکورد اول قرار گرفته بودند. نت موسیقی غیر مشترک فقط یک درجه به بالا یا پایین حرکت می کند با نگاه کردن به شکل نت موسیقی متوجه می شویم که هر وقت حرکت بخش باس با فاصله ی سوم به سمت پایین پرش کند نت موسیقی غیر مشترک با فاصله ی متصل یعنی دوم به بالا می رود و بالعکس. در هارمونی آموزشی هنرجوی آموزش موسیقی مجاز نمی باشد بخش ها را جدا از همدیگر بگذراند به این معنی که هیچکدام از نت های موسیقی در این یا آن بخش در یک آکورد قادر نیست بالا تر از بخش بالا یا پایین تر از خود واقع شود.

حالت دوم : دو آکورد پیوند یافته فقط در یک از نت های موسیقی خود مشترک می باشند پایه های این دو آکورد به فاصله ی چهارم یا پنجم واقع می شود در این پیوند مثل پیوند قبلی نت موسیقی مشترک را در همان بخش نگه داشته و نت های موسیقی غیر مشترک را در کل به نزدیک ترین فاصله حرکت خواهیم داد . پیوند پایانی هر چند از نگاه قوانین هارمونی خطا نمی باشد ولی در شروع کار بهتر می باشد همان مسیر پیشنهادی در بالا استفاده شود در این پیوند دو نت موسیقی حرکت کننده آکورد اولی برای تامین نت های موسیقی سی و ر به نزدیک ترین فاصله بروند بعد ها در طول مسیر یادگیری علم هارمونی مشاهده می کنیم که هدف از وصل آکوردها ساختن چند خط ملودی و به هم بافتن آن ملودی ها می باشد از این جهت در مبحث های آخری چند بخشی کردن موسیقی امکان دارد به جهت تامین زیبایی در ملودی و همچنین زیبایی به هم بافتنشان از سختگیری در مورد خطا های نه خیلی جدی چشم پوشی کنیم.

حالت سوم : دو آکورد پیوند یافته در هیچ کدام از نت های موسیقی خویش دارای اشتراک نمی باشند این حالت موقعی پیش خواهد آمد که فاصله ی پایه های آن دو دوم یا هفتم شود. این پیوند کمی سخت تر از پیوند های قبلی می باشد و هدفش این می باشد که در فرار از خطا های هارمونی قسمت باس مخالف بخش های بالا حرکت کند به این معنی که اگر قسمت باس بالا برود سه بخش بالا به سمت پایین و هر موقع بخش باس به سمت پایین برود قسمت های بالا به سمت بالا حرکت خواهند کرد در تمرین های هارمونی کمتر به قسمت باس پرش هفتم داده خواهد شد در هر حال پرش هفتم در بخش باس قاعده پیوند را معکوس و سخت خواهد کرد به این صورت است که هر وقت در این بخش پرش هفتم به طور مثال ر به بالا بیاید آن را باید به منزله ی حرکت دوم متصل به پایین بپنداریم و قاعده ی متن را اعمال کنیم و بالعکس با این حال در پیوند دو آکورد هر موقع پرش هفتم داده شده حرکت دوم متصل پنداشته شود حرکت زشتی به اسم اکتاو حاصلش حرکت موازی به وجود خواهد آمد که هنرجویان آموزش موسیقی باید در نظر داشته باشند در هارمونی تقریباً خطا می باشد.

امیدواریم که این مطالب آموزشی برای هنرجویان و افرادی که از نرم افزار آموزش موسیقی استفاده می کنند مفید واقع شود.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب