قواعد ابتدایی تمبک با بهره گیری از نرم افزار آموزش تمبک

آموزش های ابتدایی تمبک با به کارگیری در نرم افزار آموزش تمبک

تمبک از انواع سایزهای کوبه ای است از نوع پوستی و به شکل جام است این ساز از لحاظ شکل ، مشابه در بوکا ساز عربی است اما از نظر صدا هیچ شباهتی ندارد و تفاوت بسیاری را در ان می توان مشاهده کرد.هم اکنون در جهان غرب ساز در بوکابسیار محدود وشناخته شده است اما متاسفانه ما برای سازی مشابه آن که تمبک می باشد و سازی ایرانی است تبلیغاتی نکردیم. از نام های دیگر این ساز می توان به تمبک و ضرب اشاره نمود که از سازهای پر طرفدار داخل کشور ماست در زمان گذشته نام های تمبک به صورت دنبلک و سپس بعد از آن با عنوان دنبک نامیده می شد.تمبک در زمان ما پیشرفته بسیاری داشته که بخشی از ان را مدیون استادان ماهری مثل حسین تهرانی و همچنین نرم افزار آموزش تمبک می باشیم از نظر تنوع در تکنیک نوازندگی که همان شیوه های انگشت گذاری ساز است تمبک اولین و کامل ترین سازهای کوبه ای پوست آوا (مبرانوفون) است برای بررسی تنوع در ساز تمبک حتما با استفاده از اصول و قاعده ای که در برگیرنده صفات مشترک غیر مشترک اصول نوازندگی باشداستفاده کرد از نتایج این اصول که همان مرتب نمودن تکنیک ها است پدیدار شدن رابطه ساختاری- تکاملی تکنیک ها با همدیگر قرار گرفتن هر تکنیک در جایگاه خود و به وجود آمدن تکنیک های جدید می باشد.
تعاریف اولیه 
تعاریف مورد نیاز در طبقه بندی در این مقاله به اختصار تعریف می شودو از این اصول که در طبقه بندی زیستی بیشترین استفاده را دارد در طبقه بندی تکنیک های تمبک به کار برده شده است 
TAXONOMY
این کلمه که مرکب از دو واژه است در اصطلاح به معنای قانون تشکیل شده می باشد.تاکسونومی از دو واژه تاکسون ونومی تشکیل شده است تاکسون به معنای واحد طبقه بندی است و  نومی به معنای ترتیب و کلمه شدن تاکسون ها است صفات مشترک نیز در رده بندی خاص خود دسته بندی می شود که در نتیجه تاکسونومی چهار چوبی انتساعی شکل می پذیرد که شی مورد رده بندی در آن جای داده می شود هر صنف و یا طبقه صفات مشترکی با طبقات بالا و پایین دارند که صنف نامیده می شوند که این ساختار از دید ریاضی شبیه ساختار درختی می باشد که والد- فرزند نامیده می شود .صنف نقطه ای است که در تمام نقطه ها و طبقه ها مشترک است نود یا  ROOT شاخه ای درختی است که شروع آن از ریشه می باشد تاکسون یا همان واحد طبقه بندی محتوای هر صنف می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.
 صفت شاخص
ویژگی است که برای مشخص شدن و یا جدا سازی یک گونه از گونه ای دیگر کاربرد دارد به طور کلی دو نوع صفت وجود دارد که شامل صفات قابل اعتماد و صفات غیر قابل اعتماد می باشد. 
توصیف:به بررسی ویژگی ها و مشخصات تاکسون ها توصیف می گویند
 نامگذاری : دلیل نامگذاری معرفی تاکسون ها و صنف آن ها است که مهمترین ویژگی در انتخاب نام تاکسون ها صفات مشترکشان می باشد معمولا با توجه به صفات شاخص صنوف مختلف نام گذاری انجام می شود برای مشاهده مثال های بیشتر می توان به نرم افزار آموزش تمبک افرارایان مراجعه کنید نام گذاری حداقل از دو کلمه و یا بیشتر استفاده می شود نقش کلمات بعدی در نام گذاری مشخص ساختن صفات و ویژگی های اولین صنف نام گذاری می باشد که در نهایت وضوح و یک ادبیات مشترک و به وجود آمدن یک دستی برای نامیدن تاکسون ها استفاده می شود.در نام گذاری از نام افراد مکان ، مکان ها و نام های دیگری نیز استفاده می شود که در این زمینه نیز نرم افزار آموزش تمبک افرارایان مثال های زیادی را در بر داشته است.

کاربرد قواعد تاکسونومی در تکنیک های تمبک
اولین کاربرد تاکسونومی در اصول تمبک شناسی جدا سازی صفات مشترک و غیر مشترک تکنیک های نوازنگی است در ادامه که هر تکنیک در طبقه خود جای میگیرد رابطه ساختاری- تکاملی تکنیک ها نیز با یکدیگر مشخص می شود در ادامه نیز کشف تکنیک های جدید با توجه یه این طبقه بندی و رابطه ساختاری - تکاملی کشف می شود اولین قدم در ساز تمبک دستیابی به تعریفی اصولی و دقیق از تمبک در نوازندگی تمبک است تکنیک در عوام به معنی توالی از فعالیت ها ی جت انجام یک کار به صورت دقیق می باشد اما در اینجا تکنیک به معنای شیوه های انگشت گذاری ساز می باشد که در تمبک نیز مانند سایر سازها این شیوه از مهمترین و کاربردی ترین اصول اولیه یادگیری می باشند.  
 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب