نشانه های تدریجی موسیقی

آموزش نشانه های تدریجی در موسیقی

برای ضعیف کردن و قوی کردن به صورت تدریجی صدا در طول مشخصی از یک آهنگ موسیقی علامت های پایین استفاده می شود، اسم نشانه های دوگانه، کرشندو و دکرشندو به شکل کلمه ای استفاده می شود که آنها را با اصطلاحات و واژه های دیگر می بینیم. دو نشانه های واژگی : برخی از این علامت ها در آموزش موسیقی به شکل یک یا چند حرف و بعضی دیگر به شکل واژه های کامل یا حداقل کوتاه شده استفاده می شود.

پارتی تور نویسی

پارتی تور دفتر نتی در موسیقی می باشد که تئوریسین آموزش موسیقی نت موسیقی قطعه ی برای ارکستر را به ترتیبی خاص بر صفحه های آن تحریر می کند. ترتیب ذکر شده به این قرار می باشد که در بخش ریز نویس اشاره ای به حامل مضاعف گردید و فهمیدیم که حامل های دوگانه ( بالایی عموماً با کلید سل و پایینی معمولاً با کلید فا ) به صورت یک سطر در یک زمان تحریر و اجرا شده است . نت های موسیقی ارگ، پیانو، هارپسیکورد و برخی سازهای دیگر همیشه با همچین حاملی تحریر و اجرا می شوند. در حال حاضر در این بحث باید ببینیم که برای ارکستری که از چهل تا صد و سی نوازنده دارد که هر گروه یا هر کدام بخش مختلفی را می نوازند اما همه در حقیقت قطعه ی واحدی را در یک زمان اجرا می کنند چطور باید نت نویسی انجام شود. در شروع باید بدانیم که نوازندگان یک ارکستر بزرگ با هر تعداد نفر خودشان به گروه هایی تقسیم شده اند و هر گروه به اجرای سازهای هم شکل یا حداقل هم رنگ مشغول هستند به طور نمونه یک ارکستر سمفونیک عموماً ترکیبی از گروه هایی می باشد که با پنجاه یا هشتاد نوازنده در کل تقسیم بندی شده اند. با نگاهی به نمونه های پارتی تور حداقل می شود به روش نت نویسی موسیقی برای پارتی تور ارکستر و همچنین خواندن آن آگاهی پیدا کرد. مفاهیم زیر امکان دارد به فهمیدن مطلب کمک کند

هر صفحه ی پارتی تور عموماً مختص به یک یا چند سطر موسیقی می باشد و هر سطح از تعدادی حامل تشکیل شده است.

خط های میزان به طور کل حامل های آن گروه از نوازندگان را که اجرایشان همزمان می باشد یا ( حداقل در امتداد هم می باشند) شامل می شود. به بیان دیگر این خط ها مثل خط های میزان در حامل مضاعف که در فصل های گذشته دیدیم حامل های چندی را به شکل عمودی به هم پیوند می دهد. هر حامل پنج خطی مخصوص یک ساز، یک نوازنده یا گروهی از نوازندگان بعضی از سازهای هم شکل می باشد. قبل از حامل ذکر شده و هر حامل دیگر طرف چپ صفحه ی پارتی تور در صفحه اول اسم ساز و در صفحه های بعد اسم کوتاه شده ی آن گفته شده است.شاید از نظر خیلی از خوانندگان درج یک جدول بزرگ و مفصل از سازهای ارکستر و حتی عنوان هایی از پارتی تور های مختلف کاری بی هدف و باعث پریشانی افکار شود با اینکه خواندن پارتی تور برای هنرجوی آموزش موسیقی که فرا گیری موسیقی را تازه شروع کرده است آنچنان ساده و راحت نمی باشد کسی هم از او در حال حاضر توقع این توانایی را ندارد در حقیقت هدف از نمایش دادن این نمونه ها نمایشی از شکل یک صفحه از پارتی تور می باشد واضح است که خواننده هر وقت هنرجوی آموزش موسیقی تازه کاری باشد حق دارد کلاً به این صفحات نگاهی نینداخته و از آنها عبور کند پس نمایش دادن چند صفحه از پارتی تور در هر صورت زیانی نخواهد داشت.

1- در ارکستر های بزرگتر که نوازندگان فلوت زیاد می باشند، نوازنده ای از این گروه فلوت کوچک نواخته و دیگری فلوت باس را می نوازد.

2- در صورت کافی بودن نوازندگان پلارینت یکی از این نوازندگان به اجرای پلارینت باس مشغول می شود.

3- سازهای کوبه ای به خصوص در موسیقی زمان رمانتیک و بعد از آن امکان دارد به تعداد زیاد  و با گوناگونی زیاد استفاده شود. 

4- جامل بعضی از سازهای کوبه ای آنهایی که ارتفاع مشخصی ندارند ( مثل قاشقک، مثلث و سنج ) یک خطی می باشد 

5- تعداد حامل های پارتی تور به ندرت امکان دارد از بیست تا بیست و پنج بیشتر شود چون اگر یکی از این گروه ها به حداکثر حامل احتاج داشته باشد همزمان با آن نوازنده های گروه های دیگر به طور محتمل ساکت بوده  حامل های آن ها حذف خواهد شد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب