آموزش قواعد نت نویسی

آموزش قواعد نت نویسی موسیقی

درست نویسی خط موسیقی

خط موسیقی که این روزها برای ثبت آهنگ ها استفاده می شود یک دفعه پدید نیامده است بلکه در طول چند قرن تجربه به این حالت ایده آل رسیده است الان بعد از گذشت سال های زیاد نه فقط روش نت نویسی موسیقی با دقت تر و همچنین آسان تر شده، بلکه زیبا تر هم شده است هم اکنون تا آنجا که در حوصله ی هنرجویان آموزش موسیقی قرار می گیرد، واجب است که نکاتی در مورد درست نویسی و زیبا نویسی خط موسیقی بیان شود . روش هایی که در نت نویسی موسیقی باید لحاظ شود گاهی فقط به جهت زیبا تر نوشته شدن خط موسیقی می باشد ولی اغلب رعایت کردن آنها باعث می شود این خط راحت تر و واضح تر خوانده شود. بدون تردید هنرجوی آموزش موسیقی که در خودش میلی برای آشنایی با پایه های موسیقی و تئوری بنیادی آن مشاهده می کند، ناچار است به نمونه خط های چاپ شده موسیقی با دقت نگاه کند و به رو نویسی از آنها مشغول شود و با همت در این مسیر تلاش کند که نوشته خود را هر چقدر زیادتر با خط چاپی هم شکل کند . بهتر است به خاطر این کار به راهنمایی های زیر توجه کنیم :

1- نوشتن کلید سل : این علامت را می شود از پایین به بالا و همچنین از بالا به پایین بنویسیم دلیل این که کلید سل در غرب از پایین به بالا تحریر می شود پیوند آن با ریشه ی به وجود آمدنش یعنی حرف g می باشد. با گذشت زمان حرف g به شکل کلید سل شده است دلیل از بالا به پایین نوشتن کلید سل در ایران به خط فارسی که از راست به چپ و همچنین از بالا به پایین نوشته شده است می باشد.

2- شکل نت ها : نت موسیقی گرد با دو منحنی کوچک تحریر می شود. این منحنی ها تا حدی نیم بیضی می باشد. سر نت سفید کمی کشیده تر، ظریف تر و نازک تر از گرد ترسیم می شود. هر وقت دم نت های موسیقی دم دار ( سیاه،سفید،دو لا چنگ و چنگ و ...) به سمت پایین ترسیم شود باید در گوشه ی چپ سر نت وسیقی واقع شود و هر وقت سمت بالا کشیده شود با گوشه ی راست سر مماس می شود. درازای دم در شکل های سیاه و سفید و در تک نت های موسیقی چنگ ، دو لا چنگ و ... عموماً از سر نت موسیقی تا فاصله ی هفتم( بعضی اوقات هشتم ) آن امتداد پیدا می کند. چنگک دم (در نت های موسیقی تک چنگ به بعد ) در هر صورت باید در امتداد افقی به سمت راست و در امتداد عمودی به سمت سر نت موسیقی تمایل داشته باشد. هر وقت سر نت موسیقی بالا باشد چنگک به سمت راست و به بالا و اگر سر نت موسیقی پایین باشد چنگک به سمت راست و به پایین کشیده می شود.

3- شکل سکوت ها : سکوت گرد ، مستطیل کوچکی می باشد که ضلع بالایی آن مماس با یکی از خط های حامل( خط 4 ) می باشد و سکوت سفید مستطیل کوچکی می باشد که ضلع پایینی آن مماس بر یکی از خط های حامل( خط 3 ) می باشد همین روش در مورد خط های دیگر حامل هم باید توسط هنرجویان آموزش موسیقی رعایت شود. سکوت های گرد سفید در حالت های خاص ( بعداً با آن ها مواجه خواهیم شد ) حتی روی خط های تکمیلی هم تحریر می شوند. در مورد سکوت های دیگر می شود این چنین بیان کرد که قواعدی عمومی یا خاص برای اینکه درست بنویسیمشان وجود ندارد فقط باید انقدر از روی اشکال چاپی رو نویسی کنیم تا به مهارت زیاد برسیم .

4- محل تقطه افزاینده دیرند : سر نت موسیقی اگر روی خط حامل حتی بین خط حامل باشد نقطه باید در بین این خط و خط بالاتر قرار گیرد.

5- خط های اتحاد و اتصال : منحنی این علامت به غیر از وضعیت های خاص باید نزدیک به سر نت موسیقی و آن طرف دم باشد.

6- خط های تکمیلی : فاصله ی اولین خط تکمیلی تا نزدیک ترین خط حامل، و همچنین فاصله ی خط های تکمیلی نسبت به همدیگر باید مساوی با فاصله ی خط های حامل باشد .

7- سوی دم ها : در حالت های معمولی، هر وقت سر تک نت های موسیقی دم دار از خط سوم حامل پنج خطی پایین تر قرار گیرد دم آن ها به سمت بالا و در غیر این حالت به سمت پایین است. نت های چنگک دار نزدیک به هم هر وقت به صورت گروهی تحریر شوند بعضی اوقات از قاعده بالا مستثنی میشوند. هر وقت این نت های موسیقینسبت به همدیگر خیلی دور باشند قاعده ی بالا در مورد تعدادشان حفظ می شود یا اینکه بعضی به شکل تک نت موسیقی نوشته خواهند شد

8- نت ها و آهنگ های هم زمان : در موسیقی چند بخشی بر روی هر حامل امکان دارد یک یا دو یا چند بخش ملودی تحریر شود الان نکاتی چند در مورد طرز نگارش موسیقی چند بخشی گفته می شود : دو نت موسیقی گرد هم زمان به فاصله یکم و همچنین به فاصله ی دوم در کنار و به هم چسبیده نوشته می شوند.

هر وقت فاصله ی دو نت موسیقی گرد، سوم و از سوم بیشتر شود آن ها را بر روی هم و در یک امتداد عمودی می نویسیم.

نت های موسیقی دم دار به فاصله ی هم صدا شامل یک سر و دو دم به دو سمت بالا و پایین می باشد، اول دم بخش بالا و بعد دم بخش پایین ترسیم می شود.

به فاصله ی دوم سر نت های موسیقی در کنار همدیگر و چسبیده به هم واقع می شود ، اول بخش بالا و سپس بخش پایین تحریر می شود. دم نت های موسیقی باید یک امتداد باشد از فاصله ی سوم به بالا نت های موسیقی روی هم و در امتداد عمودی تحریر می شود. بعضی اوقات امکان دارد بخش های ملودی از یکدیگر عبور کنند یعنی بخش بالایی از بخش زیرین پایین تر یا بخش زیرین از بخش بالایی بالاتر برود در این حالت نت های موسیقی باید به شکلی روشن در حقیقت به کمک دم نت ها این حرکت را مشخص کنند. در آخر اگر دیرند های نت های موسیقی در بخش های دوگانه با همدیگر برابر نباشند واجب است که بین نت های موسیقی آنچنان مسافت طولی متناسبی ایجاد شود که دیرند های هم زمان زیر هم واقع شوند.

9- روش نگارش دیرند های گوناگون : مسافت طولی هر نت موسیقی تا نت پس از آن باید متناسب با دیرند آن باشد.

10- سکوت در میزان های ترکیبی : در میزان های ترکیبی هر وقت سکوت های گوناگون به طور مثال سکوت چنگ و سکوت سیاه در جای متناسب و به ترتیبی درست واقع نشوند امکان دارد نتوانیم بفهمیم که میزان ساده است یا ترکیبی. اصول آن این است که سکوت دراز تر با ضرب قوی تر هم زمان تحریر شود.

هر وقت موسیقی بر روی حامل بیشتر از یک بخش شود اقلب غیر عملی می شود، استثنا هایی نیز هستند که هنرجوی آموزش موسیقی علاقه مند خودش به ناگزیری آن ها پی می برد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب