روش های ترکیب کردن فاصله های ساده به فاصله های ترکیبی در آموزش موسیقی

آموزش فاصله های ساده و ترکیبی در آموزش موسیقی

فاصله های ساده و ترکیبی 
 در آموزش موسیقی اگر عدد فاصله از 8 کمتر شد آن فاصله را فاصله ساده و هر موقع این عدد از 8 بیشتر شد آن فاصله را فاصله ترکیبی می نامند فاصله 8  ام میان فاصله های ترکیبی و ساده حساب می شود در حقیقت هم فاصله ساده می باشد و هم فاصله ترکیبی . اکنون می خوهیم با روش تبدیل کردن فاصله های ساده به فاصله های ترکیبی بیشتر آشنا شویم.اگر به این نکته دقت کنیم که همواره بعد از فاصله هفتم دوباره ما به نت آغازین خود می رسیم و نت های قبلی را دوباره تکرار می کنیم می توانیم نتیجه بگیریم که هر فاصله ترکیبی یک فاصله ساده شبیه به خودش را دارا می باشد به همین علت به آسانی می شود یک فاصله ترکیبی را به فاصله ساده مبدل کرد جهت تبدیل فاصله های ترکیبی به ساده می شود نت بم تر فاصله را یک اکتاو بالا ببریم تا با نت بعدی یک فاصله ساده ایجاد کند (عدد فاصله از 8 کمتر شود) برای مثال در شکل پایین به دو نت لا و می دقت کنید.

 

آموزش-موسیقی


همان صورت که در تصویر بالا مشاهده میکنید ما یک فاصله 12 ام داریم و به این دلیل که بیشتر از 8 می باشد یک فاصله ترکیبی به حساب می آید و می خواهیم آن را به یک فاصله ساده مبدل کنیم جهت این کار دو راه پیش رو داریم  که به آنها می پردازیم روش اول این می باشد که نت موسیقی بم تر را یک اکتاو بالاتر ببریم تا به یک فاصله ساده برسیم 

نرم-افزار-آموزش-موسیقی

اکنون با این کار ما به فاصله پنجم که یک فاصله ساده می باشد رسیده ایم . روش دوم  جهت تبدیل یک فاصله ترکیبی به فاصله ساده این می باشد که نت زیرتر را یک اکتاو بم نموده و به فاصله ساده برسیم 
 

آموزش-موسیقی-مجازی


ولی در حالتی که با یک بار پایین و بالا آوردن نت های موسیقی به فاصله ساده ای نرسیدیم این روش را به اندازه ای تکرار کرده تا فاصله به دست آمده یک فاصله ساده شود. به این معنی که عدد فاصله ما کمتر از 8 شود به شکل پایین دقت کنید
 

نرم افزار-آموزش-مجازی-موسیقی


همان صورت که مشاهده می کنید در آموزش موسیقی سل را هر بار به اندزه یک اکتاو بالا آورده و آن را به اندزه ای تکرار می کنیم که به یک فاصله ساده برسیم تا حالا باید متوجه شده باشید بدون رسم شکل نت های موسیقی هم در آموزش موسیقی به راحتی می توان با یک یا چند بار کم کردن عدد 7 از یک فاصله ترکیبی آن را به یک فاصله ساده تبدیل کرد برای مثال برای این که بفهمیم فاصله 23 ام نت موسیقی فا چه نتی می شود در آموزش موسیقی تنها کافی است که عملیات ریاضی انجام دهیم. 
 

آموزش-موسیقی-مجازی


عدد حاصل شده نشان خواهد داد فاصله نت موسیقی فا با نت موسیقی 23 ام مساوی شود با همان نت دوم که سل می باشد


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب