توضیحات و نکات مهمی در مورد سنکوب و ضد ضرب در آموزش موسیقی مجازی

آموزش سنکوب و ضد ضرب در آموزش موسیقی مجازی

سنکوب
هر فرم تغییر یا جابجایی یا انحراف موقتی از مشحه های اصلی میزان مشخص یا ضرب قالب را سنکوب میگوییم سنکوب از روش های متفاوتی امکان دارد ایجاد شود سنکوب در حقیقت به ادامه یافتن ضرب ضعیف در ضرب قوی گفته می شود به نمونه های زیر دقت کنید 

آموزش-موسیقی-مجازی

به این نوع سنکوب همیولا گفته می شود 
ضد ضرب
هر موقع به عوض ضرب قوی یا بخش قوی ضرب سکوت واقع شود ضد ضرب ایجاد می شود در حقیقت بخشی که ما انتظار شنیدن نتی را داریم سکوت میشود

فاصله 
پیشتر بیان شد که منظور ما از فاصله در آموزش موسیقی مجازی همان اختلاف زیر و بمی میان دو نت موسیقی می باشد اکنون می خواهیم با این مبحث مهم به شکل کامل آشنایی پیدا کنیم برای گفتن فاصله دقیق ( اختلاف زیر و بمی ) بین دو نت موسیقی باید دو عامل را مشخص کنیم این دو عامل عبارت می باشند از عدد فاصله و بنیه فاصله که به آنها شناخت پیدا خواهید کرد
 

عدد فاصله 
در شروع کاری که برای به دست آوردن فاصله بین دو نت موسیقی در آموزش موسیقی مجازی باید انجام دهیم بایستی ببینیم که میان دو نت موسیقی داده شده چند نت موسیقی واقع شده است و چه مقدار با یکدیگر فاصله دارند نکته ای که برای یافتن این شماره باید در نظر بگیریم این می باشد که زمان به دست آوردن عدد فاصله خود نت اول را هم محاسبه کنیم برای نمونه می خواهیم عدد فاصله بین دو نت سل و. سی را محاسبه کنیم 

آموزش-مجازی-موسیقی

بر طبق توضیحات پیشین تعداد نت ها ی موسیقی بین این دو نت را با مد نظر قرار دادن نت موسیقی اول شمرده و عدد فاصله را به دست می آوریم  

آموزش-موسیقی

این نتیجه حاصل شد که در آموزش موسیقی مجازی  عدد فاصله میان دو نت موسیقی سل و سی عدد سه می باشد اکنون به جند نمونه دیگر دقت کنید عدد فاصله میان دو نت ر تا لا چه عددی می شود 

نرم-افزار-آموزش-موسیقی

همان صورت که در شکل مشاهده می کنید عدد فاصله نت موسیقی ر تا لا  عدد 5 می باشد عدد فاصله نت موسیقی این و اکتا بعدی آن چه عددی می شود
 

آموزش-موسیقی-مجازی 

همان صورت که در شکل بالا دیدید عدد فاصله یک نت موسیقی با اکتا خودش فاصله 8 می شود . نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این می باشد که نشانه های تغییر دهنده هیچ تغییری در عدد فاصله نخواهند داد.

آموزش-موسیقی

 
 همان صورت که در شکل بالا مشاهده می کنید فاصله نت موسیقی ر تا لا در کلیه موارد فاصله پنجم می شود با اینکه نشانه های تغییر دهنده مختلفی را دارا می باشد 

تمرین
عدد فاصله بین هر خانه را پیدا کنید 
 

موسیقی 

برای جلو گیری از ابهام در گفتن عدد فاصله همواره عدد پایین تر را در شروع نام میبریم در شکل پایین دقت کنید که با جابه جا کردن نام نت ها  تغیری در فاصله آنها به وجود آمده است 

آموزش-موسیقی-مجازی
 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب