تقسیم های لنگ در موسیقی

آموزش تقسیم های لنگ در موسیقی

هر ضربه ی میزان ( و هر عنوان نو ) میشود غیر از تقسیم های دو گانه و سه گانه و مضرب هایی از هر دو به تکه های دیگری با شماره فرد تقسیم گردد به طور نمونه یک سیاه می تواند علاوه بر تکه های دو گانه ( مضرب های زوج آن مثل دو لا چنگ و سه لا چنگ ) و سه گانه ( چنگ های سه بر دو ، دو لا چنگ های شش بر چهار ) ،  به پنج تکه ( پنج دو لا چنگ ) و هفت تکه ( هفت سه لا چنگ ) و ... تقسیم گردد. قبل از این مشاهده کردیم که در تقسیم هر سیاه به دو تکه هر یک به شکل چنگ و در تقسیم هر سیاه به چهار تکه هر کدام به شکل دولا چنگ نمایش داده می شود. واضح است که این قواعد در مورد هر کدام از شکل های نت موسیقی اعتبار دارد. به طور نمونه در تقسیم گرد به دو تکه، تکه ها سفید میشود و در تقسیم آن به چهار تکه هر کدام به شکل سیاه نمایش داده خواهند شد ولی ایراد خط موسیقی در آنجا می باشد که اگر یکی از اشکال نت موسیقی به سه یا پنج تکه مساوی تقسیم گردد شکلی خاص برای آنها وجود ندارد. دلیل اینکه تقسیم هایی غیر از دوتایی ( و مضراب زوج آنها ) را در تئوری آموزش موسیقی فقط به کمک علامت های جنبی در تقسیم های دو تایی شناسانده می شوند همین نکته می باشد. چنان چه مشاهده کردیم در تقسیم های سه تایی برای برطرف کردن این دشواری عدد سه و نشانه ی شبیه به خط اتصال استفاده می شود همین علامت در مورد تقسیم های لنگ هم بکار برده می شود. در این مورد توضیح دیگری هم واجب می باشد: هر وقت به طور مثال شکل سفید را به هفت تکه مساوی تقسیم کنیم تکه های هفت گانه را به چه شکلی باید نوشته شوند؟ در جواب باید بگوییم که اگر شکل سفید را به هشت تکه تقسیم می کردیم و تکه ها را به شکل دو لا چنگ نمایش می دادیم و در تقسیم هفت تکه ای ( لنگ ) به این دلیل که عدد هفت دقیقاً نزدیک به هشت هم می باشد تکه های هفت گانه هم به همان شکل یعنی دو لا چنگ نمایش داده می شوند. هنرجویان آموزش موسیقی بعد از تجربه کافی عملی خودشان کم کم راه حل این سختی ها را پیدا خواهند کرد.علامت آَکار کننده تقسیم های لنگ همانطور که در بالا گفتیم مثل نشانه ای می باشد که برای نمایش سه بر دو( یا دو بر سه و شش بر چهار و ... ) بکار برده می شود.

وزن در آواز ایرانی

در مورد آواز ایرانی چنین می گویند که این موسیقی بدون ضرب می باشد . منظور از ضرب اگر میزان می باشد این ادعا تا حدی و آن هم تا الان می شود درست در نظر گرفت چون آواز ایرانی کلاً بدون میزان نوشته می شود ولی هر موقع منظور از ضرب وزن باشد بیان بالا به هیچ وجه صحیح نمی باشد. موسیقی بی وزن اساساً وجود ندارد این نکته را در مباحث قبلی آموزش موسیقی توضیح دادیم و بررسی کردیم تا به درک درست آن برسیم همچنین به این نکته بررسیم که : هر موسیقی دارای وزن می باشد و هر وزن را می شود به کمک نشانه های خط موسیقی یعنی میزان و کسر میزان بر روی کاغذ بنویسیم منتهی باید بدانیم که لایه های وزن و تاکید ، ضرب های قوی ، نیمه قوی و ضعیف در آواز های ایرانی به همان راحتی و روشنی عوامل میزان بندی بخش اعظم موسیقی غربی نمی باشد. وزن آواز ایرانی تقریباً مثل موسیقی تک بخشی یونان باستان و آواز های مذهبی شروع قرون وسطا می باشد که بر اساس وزن کلام ( شعری که با آواز سروده می شود ) قرار گرفته است. پس قبل از دست پیدا کردن به کاری علمی و پژوهشی و طولانی مدت برای پیدا کردن میزان بندی در آواز واجب است که به علم عروض و بحرهای شعری به طور کامل آشنا شویم.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب