قسمت اعظم آهنگ سازی گام ها می باشند که باید در نرم افزار آموزش موسیقی با آنها آشنا شویم

آشنایی با گام و نقش درجه های گام در آموزش موسیقی

بخش بزرگ آهنگ سازی در موسیقی غرب به وسیله ی گام های مینور و ماژور انجام می شود که آشنایی نسبت به آنها پیدا خواهیم کرد. در موسیقی ایرانی و همچنین نرم افزار آموزش موسیقی در ایران و بعضی دیگر از کشور ها به شکل دیگر می باشد، اکنون با گام های موسیقی غربی گام های مینور و ماژور آشنا می شویم. همان صورت که قبلاً در مباحث نرم افزار آموزش موسیقی گفته شد هر وقت از یک نت موسیقی به صورت پی در پی بالا برویم در نت موسیقی هشتم به اکتاو بالای نت اول خواهیم رسید به این نت های متوالی مرتب گام گفته می شود. هر گامی را با نت موسیقی آغازش شناسانده می شود برای نمونه در شکل پایین گام دو را می بینید.

گام-های-موسیقی

هر کدام از نت های موسیقی که در یک گام موجود می باشد درجه ی مخصوص به خودش را دارد که با آن آشنا خواهیم شد.

اسم و نقش درجه های گام

هر کدام از نت های یک گام یک درجه از آن گام به حساب می آیند. در نرم افزار آموزش موسیقی به نت اول یک گام درجه ی اول گفته می شود و همین صورت ادامه داده می شود مثل شکل پایین

آموزش-موسیقی

نکاتی که بایستی آنها را در نظر بگیریم این می باشد که درجه های گام ها را عموماً با اعداد رومی نمایش می دهند و واجب است که این چند عدد خیلی راحت رومی را یاد بگیریم به این شکل دقت کنید

آموزش-موسیقی-مجازی

به دلیل اینکه نت های موسیقی این گام کم کم زیر تر می شود این فرم گام را گام بالا رونده می گویند چون گام ما دو می شود به آن گام بالا رونده ی دو می گویند اکنون می خواهیم از نت موسیقی دو یک گام پایین رونده درست کنیم حال باید هنرجویان نرم افزار آموزش موسیقی به شکل پایین دقت کنید.

گام-موسیقی-نت-پایین

تمرین

1- هر کدام از گام های پایین را به دو فرم پایین رونده و بالا رونده ایجاد کنید.

2- درجه ی هر نت موسیقی در گام در نظر گرفته را با اعداد رومی نشان می دهند.

3- فاصله ی بین نت های پی در پی هر گام را با واحد پرده نشان دهید.

گام ر ، گام سل ، گام فا ، گام می ، گام لا هر وقت به فاصله ی بین درجه های گام هایی که در تمرین ذکر شده تشکیل داده اید توجه کنید مشاهده می کنید که فاصله ی بین درجه ها در هر گام با دیگری فرق دارد به بیان دیگر هر کدام از گام هایی که ایجاد کرده اید از نگاه فاصله های بین درجه های پی در پی شامل الگوی مختلف و خاص می باشد برای نمونه الگوی فاصله ها در گام دو را ببینید.

موسیقی

در نرم افزار آموزش موسیقی در هر گامی هر کدام از درجه های گام شامل اهمیت و نقش بسزایی می باشد و در بین درجه ها نت شروع یا مبدا که گام را با آن اسم گذاری می کنند با اهمیت ترین نت گام به حساب می آید. الگوی فاصله های بین درجه های یک گام تاثیر زیاد و مهمی بر فرم عاطفی گام مد نظر دارد. هرکدام از الگوهای فاصله های بین درجه های گام که نشانگر حالت عاطفی ویژه ای می باشد نامی خاص دارد مثل مینور یا ماژور که کم کم نسبت به آن ها شناخت پیدا خواهیم کرد هر کدام از درجه های یک گام مانند شخصیت های یک نمایش یا پست های متفاوت یک اداره مثل معاون یا رئیس و غیره با سایر درجه های گام ارتباط و وظیفه ای خاص دارند و با توجه به این رول اسم خاصی برای خود دارا می باشند.در شکل پایین درجه ها را نوشته ایم و اسم آنها را در زیر آن ها نوشته ایم

 

درجه-گام-موسیقی-افرارایان

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب