آشنایی با گام های ماژور دیزدار و نشانه های ترکیبی در نرم افزار آموزش موسیقی

آشنایی با گام های ماژور دیز دار در نرم افزار آموزش موسیقی

گام های ماژور دیزدار
 همان طور که در مقالات قبل نرم افزار آموزش موسیقی بیان شد به غیر از گام دو ماژور که تمام نت های آن به کار می باشد یعنی نشانه ترکیبی ندارد دیگر گام های ماژور با نشانه های ترکیبی مخصوص به خودشان نشان داده می شود. گام ها یا بمل دار می باشند و یا این که دیز دار می باشند در شروع  نرم افزار آموزش موسیقی با گام های دیز دار و بعد از آن با گام های دمل دار شناخت پیدا می کنیم. اگر به شکل قانون هایی که یاد گرفتیم بخواهیم نشانه های گام سل ماژور را بیابیم به یک نشانه و آن هم  فادیزخواهیم رسید پس سر کلید گام سل ماژور را به این صورت می نویسیم: 


نرم افزار-آموزش-موسیقی
 

اکنون نشانه های گام ر ماژور را بیابیم در نتیجه به دو علامت فا دیز و دو دیز خواهیم رسید آن را در سر کلید به صورت شکل پایین نمایش می دهیم .

آموزش-مجازی-موسیقی
 

اگر لاماژور را در گام بعدی مورد بررسی قرار دهیم به سه نشانه تغییر دهنده خواهیم رسید اگر این حالت را ادامه دهیم در آخر به گام دو دیز ماژور خواهیم رسید . که در بین گام ها بیشترین دیز را دارا می باشد و در سر کلید به صورت شکل پایین نمایش داده می شود . 
 

آموزش-موسیقی


ترتیب دیزها 
بیان شد که دیز ها در نشانه ترکیبی در کنار همدیگر با ترتیب خاصی قرار گرفته اند اگر در گامی تنها یک نت موسیقی با نشانه دیز  تغییر پیدا کرده باشد آن نت در نرم افزار آموزش موسیقی فا دیز می باشد و هر وقت در گامی دو نت موسیقی با نشانه های دیز تغییر داده شده باشد آن دو نت موسیقی فادیز و دو دیز می باشدو اگر سه دیز باشد فادیز و دو دیز و سل دیز می باشند. شما بایستی توالی دیز ها را یاد بگیرید و آنها را حفظ کنید جهت این کار لازم است اولین دیز یعنی فادیز را یاد بگیرید دیز بعدی فاصله پنجم درست از فادیز یعنی دو دیز می باشد و دیز سوم هم فاصله پنجم درست از دو دیز یعنی سل دیز می باشد . در آخر ما دارای 7 دیز می باشیم که کل آنها را  مانند روش بالا می شود به کمک نت فادیز به دست بیاوریم که در آخر به این نتیجه خواهیم رسید و فادیز و دویز و سل دیز و ردیز و لا دیز و می دیز سی دیز که بر روی سر کلید به صورت شکل پایین نمایش داده می شود.

 
افرارایان-موسیقی
 

راه پیدا کردن تونیک گام های ماژور با توجه به ترتیب دیزها
برخی اوقات امکان دارد به ما تعدادی دیز بدهند و در سر کلید و از ما بپرسند این چه گام ماژوری می باشد جهت این کار در شروع دیزها را به ترتیبی که در درس قبل نرم افزار آموزش موسیقی فرا گرفتیم کنار همدیگر قرار می دهیم . اگر آنها به ترتیب بود دیگر لازنم نمی باشد در مرحله بعد دیز آخر را نیم پرده کروماتیک بالا برده و نت حاصل شده تونیک گام ماژور ما خواهد بود  برای نمونه در نظر بگیرید  نشانه های ترکیبی ما سه نشانه ترکیبی می باشد بر اساس ترتیبی که فرا گرفتیم این سه دیز بایستی فادیز دو دیز و سل دیز شوند اکنون برای پیدا کردن تونیک این گام از دیز آخر نیم پرده دیاتونیک بالا رفته و به گام لاماژور خواهیم رسید . 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب