آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش سه تار

مبانی مقدماتی فراگیری سه تار از جمله نحوه نشستن و دست گرفتن سه تار در نرم افزار آموزش سه تار

آموزش مبانی مقدماتی سه تار

ادامه مطلب

ساختمان ساز سه تار و نحوه کوک کردن آن در نرم افزار آموزش سه تار

آموزش کوک کردن و قطعات سه تار

ادامه مطلب

آموزش مضراب زدن سه تار در نرم افزار آموزش سه تار

تئوری مقدماتی سه تار برای نرم افزار آموزش سه تار

ادامه مطلب

توضیحات و روش های نواختن ساز سه تار با تکنیک دست چپ در نرم افزار آموزش سه تار

انواع تکنیک های دست چپ ساز سه تار

ادامه مطلب

چگونگی حرکت دست و پنجه و انگشتان بر روی ساز سه تار با توجه به نرم افزار آموزش سه تار

طریقه انگشت گذاری ساز سه تار در نرم افزار آموزش سه تار

ادامه مطلب

تاریخچه ای مختصر از ساز سه تار برای هنرجویان علاقه مند به نرم افزار آموزش سه تار

تاریخچه ای مختصر از سه تار در نرم افزار آموزش سه تار

ادامه مطلب

آموزش اصول اولیه سه تار اعم از کشش نت ها و سکوت به کمک نرم افزر آموزش سه تار

آشنایی با علائم و کشش نت ها

ادامه مطلب

آموزش ریتم و میزان و آشنایی با چگونگی کوک کردن ساز سه تار با معرفی نرم افزار آموزش سه تار

آشنایی با ریتم و کوک کردن سه تار

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب