آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش سنتور

آموزش صحیح نشستن پشت سنتور و گرفتن مضراب و نواختن آن در نرم افزار آموزش سنتور

آموزش نشستن پشت سنتور و گرفتن مضراب در نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

توضیحاتی راجع به تئوری موسیقی و نت های موسیقی در نرم افزار آموزش سنتور

آموزش تئوری موسیقی در نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

ارائه توضیحاتی برای آموزش ریتم و وزن خوانی در نرم افزار آموزش سنتور

آموزش ریتم و وزن خوانی در نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

توضیحاتی در مورد هفت دستگاه و شش آواز موسیقی ردیف دستگاهی ایران در نرم افزار آموزش سنتور

موسیقی ردیف دستگاهی ایران در نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

تاریخچه و اصول ابتدایی سنتور در نرم افزار آموزش سنتور

آشنایی با سیر تکاملی سنتور در نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

معرفی و بررسی محتویات مقالات آموزش سنتور و نرم افزار آموزش سنتور

معرفی چندی از مقالات برتر در مورد نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

چند تمرین مهم در نواختن سنتور با کمک نرم افزار آموزش سنتور

آموزش سنتور با کمک نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

تمرینات ساده به همراه نکات ساده اما ضروری برای علاقه مندان به نرم افزار آموزش سنتور

نکات ضروری برای علاقه مندان به سنتور و نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

توضیحاتی پیرامون شکل ظاهری سنتور برای هنرحویان نرم افزار آموزش سنتور

شکل ظاهری ساز سنتور با نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

بررسی پراکندگی ساز سنتور در جهان با کمک نرم افزار آموزش سنتور

پراکندگی ساز سنتور در جهان با نرم افزار آموزش سنتور

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب