آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش تمبک

قواعد ابتدایی تمبک با بهره گیری از نرم افزار آموزش تمبک

آموزش های ابتدایی تمبک با به کارگیری در نرم افزار آموزش تمبک

ادامه مطلب

توضیح تکنیک و نحوه ی تولید صدا ی ساز تمبک در نرم افزار آموزش تمبک

نحوه استفاده از تمبک با استفاده از نرم افزار آموزش تمبک

ادامه مطلب

صفات و ویژگی های شاخص تکنیک تمبک نوازی در نرم افزار آموزش تمبک

صفات شاخص تکنیک در نرم افزار آموزش تمبک

ادامه مطلب

توضیحاتی راجع به حرکت در تکنیک ساز تمبک و مشخصات صوتی آن با نرم افزار آموزش تمیک

بررسی حرکات در تکنیک های مختلف تمبک در نرم افزار آموزش تمبک

ادامه مطلب

اسامی تکنیک های مورد استفاده و کاربردی در تنبک و نرم افزار آموزش تنبک

تکنیک های مورد استفاده در تنبک و نرم افزار آموزش تنبک

ادامه مطلب

رتبه بندی ساز تمبک نسبت به دیگر ساز ها موقعیت خاصی دارد که با نرم افزار آموزش تمبک به آن می پردازیم

موقعیت تمبک در رتبه بندی سازها

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب