آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش موسیقی

آموزش مبانی موسیقی با استاد پرویز منصوری

آموزش تئوری بنیادی موسیقی استاد پرویز منصوری

ادامه مطلب

آموزش تئوری رابطه نت های موسیقی با استاد منصوری

رابطه نت ها میان حامل های پنج خطی در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

خط اتحاد و خط اتصال در آموزش موسیقی

آموزش تئوری موسیقی استاد منصوری

ادامه مطلب

آموزش موسیقی

آموزش وزن و میزان در تئوری موسیقی

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی موسیقی

آموزش وزن خوانی در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش مبانی موسیقی

آموزش معنای فاصله در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش تئوری نشانه های تغییر دهنده

آموزش نشانه های تغییر دهنده در موسیقی

ادامه مطلب

تئوری پرده های موسیقی

آموزش انواع نیم پرده در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش گام و تونالیته در تئوری موسیقی

آموزش گام و تونالیته

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی نظام پیوند در موسیقی

آموزش نظام پیوند در گام های بزرگ

ادامه مطلب

آموزش رابطه ی بین دیز ها و نت های موسیقی

آموزش مقدماتی رابطه بین دیز ها و نت شروع گام موسیقی

ادامه مطلب

آموزش نام نت های موسیقی به زبان های مختلف

نام نت ها به زبان های مختلف در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش گام های موسیقی

آموزش گونه های گام موسیقی و نسبت آن ها با یکدیگر

ادامه مطلب

آموزش فاصله در موسیقی

آموزش تشخیص دقیق فاصله در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش معکوس فاصله در موسیقی

آموزش معکوس کردن فاصله و فاصله های ترکیبی در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش ملایمات و ناملایمات فاصله ها

آموزش ملایمات و ناملایمات فاصله های موسیقی

ادامه مطلب

آموزش قواعد نت نویسی

آموزش قواعد نت نویسی موسیقی

ادامه مطلب

حامل و تاریخچه آن در موسیقی

حامل و تاریخچه آن

ادامه مطلب

کاربرد حامل های گوناگون در موسیقی

کاربرد حامل در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش کلید های سه گانه در موسیقی

کلید های سه گانه ، اصطلاحات تم و پاساژ در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش موسیقی در یونان باستان

چگونگی پیدایش موسیقی در یونان باستان

ادامه مطلب

آموزش موسیقی در قرون وسطا

مد ها و پایه ی موسیقی کلیسایی

ادامه مطلب

آموزش نشانه ها در موسیقی

آموزش نشانه های تغییر دهنده در مد های اصلی موسیقی

ادامه مطلب

آموزش وزن خوانی در موسیقی

آموزش وزن های دشوار تر در موسیقی

ادامه مطلب

تقسیم های لنگ در موسیقی

آموزش تقسیم های لنگ در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش جمله موسیقی و رابطه ی آن با میزان

تبدیل قسمت قوی به ضعیف میزان در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

میزان های مخلوط در آموزش موسیقی

آموزش میزان های مخلوط در موسیقی

ادامه مطلب

گزینش بهترین وزن موسیقی

آموزش گزینش بهترین وزن در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش تکمیل خط موسیقی

نشانه های نت واره در تکیل خطوط موسیقی

ادامه مطلب

ارکستر سمونی موسیقی

ارکستر سمفونی در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

غول هایی در موسیقی که هر گز پیر نمیشوند

غول های آموزش موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های نت واره در موسیقی

آموزش گروپتو در نشانه های نت واره موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های فرمال در موسیقی

آموزش نشانه های فرمال در موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های بیرون از حامل در آموزش موسیقی

آموزش نشانه های بیرون از حامل موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های تدریجی موسیقی

آموزش نشانه های تدریجی در موسیقی

ادامه مطلب

آکورد شناسی در موسیقی

آموزش آکورد شناسی در موسیقی

ادامه مطلب

ساختن آکورد در آموزش موسیقی

آموزش ساختن آکورد در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش اشتراک آکوردها در موسیقی

اشتراک آکوردها در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

سرآغاز هارمونی در آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و سرآغاز هارمونی

ادامه مطلب

آموزش چهار بخشی کردن آکورد در موسیقی

چهار بخشی کردن آکورد در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

پیوند آکوردها در آموزش موسیقی

آموزش پیوند آکوردها در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش قاعده ی پیوند در موسیقی

قاعده ی پیوند در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

ابتدایی ترین قواعد آموزش موسیقی به زبان ساده

آموزش اصول اولیه موسیقی

ادامه مطلب

صداهای موسیقیایی

چهار مشخصه اصلی صداهای موسیقی

ادامه مطلب

رنگ و طنین در موسیقی

ترتیب نت ها در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

خطوط حامل در آموزش موسیقی

خطوط حامل و کلید سل در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش پهنه ی صوتی و خطوط تکمیلی در آموزش موسیقی مجازی

پهنه ی صوتی در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

شیوه نامگذاری اکتاو و واحد سنجش فاصله ها در آموزش موسیقی

نامگذاری اکتاو در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

توضیحاتی برای دوبل بمل و دوبل دیز و بکار در آموزش موسیقی

آموزش علامت های دوبل دیز و دوبل بمل در موسیقی

ادامه مطلب

نت های آنارمونیک در نرم افزار آموزش موسیقی

توضیح انواع نیم پرده در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

نت موسیقی با شکل های مختلف در آموزش موسیقی مجازی

زمان کشش نت ها در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

آشنایی با دیرند، دولاچنگ ، سه لاچنگ، نقطه و دو نقطه در آموزش موسیقی همرا ه با شکل

آموزش دولاچنگ و سه لاچنگ نقطه و دو نقطه درآموزش موسیقی

ادامه مطلب

توضیح وزن و تاکید در موسیقی و تقسیمات مساوی زمان در نرم افزار آموزش موسیقی

توضیح وزن در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آشنایی با میزان و ضرب وخط میزان در آموزش مجازی موسیقی

آشنایی با میزان در آموزش مجازی موسیقی

ادامه مطلب

انواع میزان و میزان نما در آموزش موسیقی

نشانه میزان در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

تعریف میزاهای ترکیبی و طریقه خواندن آنها در آموزش موسیقی

دیرند ( میزان های ترکیبی ) در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

شرح بنیه فاصله ( سه بنیه و چهار بنیه )را در اینجا برای هنرجویان نرم افزار آموزش موسیقی ارائه دادیم

بنیه ی فاصله موسیقی در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

روش های تشخیص فاصله های کاسته، افزوده و درست در آموزش موسیقی مجازی

فاصله های کاسته، افزوده و درست در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

تعداد پرده های بنیه های افزوده و کاسته از فواصل سه بنیه ای در آموزش موسیقی

راه های به دست آوردن تعداد پرده های بنیه ها در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

شرح سکوت در نرم افزار آموزش موسیقی و نت های معادل سکوت و توضیحاتی راجع به خط اتحاد در آموزش موسیقی

آشنایی با سکوت و نت های معادل سکوت در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

توضیحات و نکات مهمی در مورد سنکوب و ضد ضرب در آموزش موسیقی مجازی

آموزش سنکوب و ضد ضرب در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

روش های ترکیب کردن فاصله های ساده به فاصله های ترکیبی در آموزش موسیقی

آموزش فاصله های ساده و ترکیبی در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

تمرینات و نکات کلیدی آموزش موسیقی برای به دست آوردن فاصله ی دقیق بین دو نت

تمریناتی برای تعیین فاصله ی دقیق بین دو نت در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

تمرین و نمونه هایی از فاصله های چهار بنیه ای در آموزش موسیقی مجازی

فاصله های چهار بنیه ای در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

توضیح جدول دقیق فاصله ها و نکاتی راجع به فاصله های ساده و ترکیبی در نرم افزار آموزش موسیقی

جدول دقیق فاصله ها و معکوس فاصله در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

شرح فاصله های مطبوع و نا مطبوع و توضیحاتی برای دانگ در آموزش موسیقی

فاصله های مطبوع و فاصله های نا مطبوع در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

قسمت اعظم آهنگ سازی گام ها می باشند که باید در نرم افزار آموزش موسیقی با آنها آشنا شویم

آشنایی با گام و نقش درجه های گام در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

تمرین و بررسی گام ماژور آموزش موسیقی مجازی در میان الگوهای میان درجه گام مانند گام می ماژور

گام ماژور یک از الگوهای میان درجه گام در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

بررسی دانگ های اول و دوم گام ماژور و فواصل بین آنها و تمرینات کاربردی آموزش موسیقی

دانگ های گام ماژور در آموزش موسیقی و تمریناتی برای آن

ادامه مطلب

تمریناتی برای تونالیته و مودالیته و همچنین نکات مهمی راجع به نشانه های ترکیبی در آموزش موسیقی

تونالیته و مودالیته و موسیقی تونال در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آشنایی با گام های ماژور دیزدار و نشانه های ترکیبی در نرم افزار آموزش موسیقی

آشنایی با گام های ماژور دیز دار در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

راه های یافتن نشانه های ترکیبی و گام های ماژور بمل دار در آموزش موسیقی مجازی

راه های یافتن نشانه های ترکیبی در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

روش پیدا کردن تونیک گام های ماژور از روی توالی بمل ها و تمرین آن در آموزش موسیقی

روش پیدا کردن تونیک گام های ماژور

ادامه مطلب

آَشنایی با گام مینور تئوریک و تمرینات کاربردی آن در نرم افزار آموزش موسیقی

آموزش گام مینور با سه فرم مختلف

ادامه مطلب

توضیحات کاربردی برای نشانه های موقتی ( عرضی ) در آموزش موسیقی مجازی

نشانه های موقتی یا همان نشانه های عرضی در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

بررسی تاریخ موسیقی ایرانی و آموزش موسیقی

تاریخ موسیقی ایرانی و آموزش موسیقی

ادامه مطلب

فراگیری تئوری موسیقی به صورت آموزش موسیقی برای علاقه مندان به آموزش موسیقی

فراگیری تئوری موسیقی

ادامه مطلب

آشنایی والدین و مربیان با تاثیرات آموزش موسیقی در روح و روان کودکان

تاثیر آموزش و یادگیری موسیقی در حال و آینده کودکان

ادامه مطلب

اساس پیدایش دستگاه موسیقی ایرانی برای هنرجویان آموزش موسیقی

دستگاه موسیقی ایرانی در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

قسمتی از تاریخ موسیقی و آموزش موسیقی ایرانی بعد از انقلاب مشروطیت

تاریخ موسیقی و آموزش موسیقی ایرانی

ادامه مطلب

آشنایی هنرجویان آموزش موسیقی با ردیف و تارخچه آن و اساتید و بزرگانش

آشنایی هنرجویان موسیقی با ردیف

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب