آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش موسیقی

آموزش مبانی موسیقی با استاد پرویز منصوری

آموزش تئوری بنیادی موسیقی استاد پرویز منصوری

ادامه مطلب

آموزش تئوری رابطه نت های موسیقی با استاد منصوری

آموزش رابطه نت های موسیقی میان حامل های پنج خطی

ادامه مطلب

آموزش تئوری موسیقی استاد منصوری

خط اتحاد و خط اتصال در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش موسیقی

آموزش وزن و میزان در تئوری موسیقی

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی موسیقی

آموزش وزن خوانی در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش مبانی موسیقی

آموزش معنای فاصله در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش تئوری نشانه های تغییر دهنده

آموزش نشانه های تغییر دهنده در موسیقی

ادامه مطلب

تئوری پرده های موسیقی

آموزش انواع نیم پرده در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش گام و تونالیته در تئوری موسیقی

آموزش گام و تونالیته

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی نظام پیوند در موسیقی

آموزش نظام پیوند در گام های بزرگ

ادامه مطلب

آموزش رابطه ی بین دیز ها و نت های موسیقی

آموزش مقدماتی رابطه بین دیز ها و نت شروع گام موسیقی

ادامه مطلب

آموزش نام نت های موسیقی به زبان های مختلف

نام نت ها به زبان های مختلف در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش گام های موسیقی

آموزش گونه های گام موسیقی و نسبت آن ها با یکدیگر

ادامه مطلب

آموزش فاصله در موسیقی

آموزش تشخیص دقیق فاصله در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش معکوس فاصله در موسیقی

آموزش معکوس کردن فاصله و فاصله های ترکیبی در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش ملایمات و ناملایمات فاصله ها

آموزش ملایمات و ناملایمات فاصله های موسیقی

ادامه مطلب

آموزش قواعد نت نویسی

آموزش قواعد نت نویسی موسیقی

ادامه مطلب

حامل و تاریخچه آن در موسیقی

حامل و تاریخچه آن

ادامه مطلب

کاربرد حامل های گوناگون در موسیقی

کاربرد حامل

ادامه مطلب

آموزش کلید های سه گانه در موسیقی

کلید های سه گانه ، اصطلاحات تم و پاساژ در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش موسیقی در یونان باستان

چگونگی پیدایش موسیقی در یونان باستان

ادامه مطلب

آموزش موسیقی در قرون وسطا

مد ها و پایه ی موسیقی کلیسایی

ادامه مطلب

آموزش نشانه ها در موسیقی

آموزش نشانه های تغییر دهنده در مد های اصلی موسیقی

ادامه مطلب

آموزش وزن خوانی در موسیقی

آموزش وزن های دشوار تر در موسیقی

ادامه مطلب

تقسیم های لنگ در موسیقی

آموزش تقسیم های لنگ در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش جمله موسیقی و رابطه ی آن با میزان

تبدیل قسمت قوی به ضعیف میزان در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

میزان های مخلوط

آموزش میزان های مخلوط در موسیقی

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب