آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش موسیقی

آموزش مبانی موسیقی با استاد پرویز منصوری

آموزش تئوری بنیادی موسیقی استاد پرویز منصوری

ادامه مطلب

آموزش تئوری رابطه نت های موسیقی با استاد منصوری

آموزش رابطه نت های موسیقی میان حامل های پنج خطی

ادامه مطلب

آموزش تئوری موسیقی استاد منصوری

خط اتحاد و خط اتصال در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش موسیقی

آموزش وزن و میزان در تئوری موسیقی

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی موسیقی

آموزش وزن خوانی در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش مبانی موسیقی

آموزش معنای فاصله در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش تئوری نشانه های تغییر دهنده

آموزش نشانه های تغییر دهنده در موسیقی

ادامه مطلب

تئوری پرده های موسیقی

آموزش انواع نیم پرده در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش گام و تونالیته در تئوری موسیقی

آموزش گام و تونالیته

ادامه مطلب

آموزش مقدماتی نظام پیوند در موسیقی

آموزش نظام پیوند در گام های بزرگ

ادامه مطلب

آموزش رابطه ی بین دیز ها و نت های موسیقی

آموزش مقدماتی رابطه بین دیز ها و نت شروع گام موسیقی

ادامه مطلب

آموزش نام نت های موسیقی به زبان های مختلف

نام نت ها به زبان های مختلف در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش گام های موسیقی

آموزش گونه های گام موسیقی و نسبت آن ها با یکدیگر

ادامه مطلب

آموزش فاصله در موسیقی

آموزش تشخیص دقیق فاصله در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش معکوس فاصله در موسیقی

آموزش معکوس کردن فاصله و فاصله های ترکیبی در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش ملایمات و ناملایمات فاصله ها

آموزش ملایمات و ناملایمات فاصله های موسیقی

ادامه مطلب

آموزش قواعد نت نویسی

آموزش قواعد نت نویسی موسیقی

ادامه مطلب

حامل و تاریخچه آن در موسیقی

حامل و تاریخچه آن

ادامه مطلب

کاربرد حامل های گوناگون در موسیقی

کاربرد حامل در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش کلید های سه گانه در موسیقی

کلید های سه گانه ، اصطلاحات تم و پاساژ در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش موسیقی در یونان باستان

چگونگی پیدایش موسیقی در یونان باستان

ادامه مطلب

آموزش موسیقی در قرون وسطا

مد ها و پایه ی موسیقی کلیسایی

ادامه مطلب

آموزش نشانه ها در موسیقی

آموزش نشانه های تغییر دهنده در مد های اصلی موسیقی

ادامه مطلب

آموزش وزن خوانی در موسیقی

آموزش وزن های دشوار تر در موسیقی

ادامه مطلب

تقسیم های لنگ در موسیقی

آموزش تقسیم های لنگ در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش جمله موسیقی و رابطه ی آن با میزان

تبدیل قسمت قوی به ضعیف میزان در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

میزان های مخلوط در آموزش موسیقی

آموزش میزان های مخلوط در موسیقی

ادامه مطلب

گزینش بهترین وزن موسیقی

آموزش گزینش بهترین وزن در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش تکمیل خط موسیقی

نشانه های نت واره در تکیل خطوط موسیقی

ادامه مطلب

ارکستر سمونی موسیقی

ارکستر سمفونی در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

غول هایی در موسیقی که هر گز پیر نمیشوند

غول های آموزش موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های نت واره در موسیقی

آموزش گروپتو در نشانه های نت واره موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های فرمال در موسیقی

آموزش نشانه های فرمال در موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های بیرون از حامل در آموزش موسیقی

آموزش نشانه های بیرون از حامل موسیقی

ادامه مطلب

نشانه های تدریجی موسیقی

آموزش نشانه های تدریجی در موسیقی

ادامه مطلب

آکورد شناسی در موسیقی

آموزش آکورد شناسی در موسیقی

ادامه مطلب

ساختن آکورد در آموزش موسیقی

آموزش ساختن آکورد در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش اشتراک آکوردها در موسیقی

اشتراک آکوردها در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

سرآغاز هارمونی در آموزش موسیقی

آموزش موسیقی و سرآغاز هارمونی

ادامه مطلب

آموزش چهار بخشی کردن آکورد در موسیقی

چهار بخشی کردن آکورد در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

پیوند آکوردها در آموزش موسیقی

آموزش پیوند آکوردها در موسیقی

ادامه مطلب

آموزش قاعده ی پیوند در موسیقی

قاعده ی پیوند در آموزش موسیقی

ادامه مطلب

ابتدایی ترین قواعد آموزش موسیقی به زبان ساده

آموزش اصول اولیه موسیقی

ادامه مطلب

صداهای موسیقیایی

چهار مشخصه اصلی صداهای موسیقی

ادامه مطلب

رنگ و طنین در موسیقی

ترتیب نت ها در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

خطوط حامل در آموزش موسیقی

خطوط حامل و کلید سل در نرم افزار آموزش موسیقی

ادامه مطلب

آموزش پهنه ی صوتی

پهنه ی صوتی در آموزش موسیقی مجازی

ادامه مطلب

شیوه نامگذاری اکتاو در موسیقی

آموزش نامگذاری اکتاو در موسیقی

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب