آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش نی

شرح دو بخش مهم موسیقی ( فاصله های موسیقی و ریتم ) در نرم افزار آموزش نی

آموزش تئوری موسیقی ساز نی

ادامه مطلب

روش تولید صدا در ساز نی برای هنرجویان نرم افزار آموزش نی

روش تولید صدای ساز نی

ادامه مطلب

آموزش نی به شیوه لبی در نرم افزار آموزش نی

آموزش درآوردن صدای نی به شیوه ی لبی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

تاریخچه مختصری از نی و ساختمان آن که در اینجا برای هنرجویان نرم افزار آموزش نی بیان شده

تاریخچه مختصری از نی و نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

آموزش درآوردن صدای نی به شیوه ی دندانی در نرم افزار آموزش نی

آموزش نی به شیوه دندانی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

آشنایی با اساتید برجسته آثارشان برای هنرجویان علاقه مند به نرم افزار آموزش نی

آشنایی با اساتید نی

ادامه مطلب

بررسی تاریخچه ی ساز نی و قسمت های ساز در نرم افزار آموزش نی

تاریخچه ای از ساز نی

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب