تاریخچه و اصول ابتدایی سنتور در نرم افزار آموزش سنتور

آشنایی با سیر تکاملی سنتور در نرم افزار آموزش سنتور

سازهای هر ملت نمادی از فرم نگرش فناوری زیبایی شناسی و فرهنگ عام ملت می باشد به صورتی که با فکر کردن در سازها می شود به کیفیت این عوامل در جامعه دست پیدا کرد.مطالعه تاریخ موسیقی ملل نمایش می دهد که با تغییر کردن نظام فکری و نگرش و تاثیر گذاری آن بر نظام موسیقیایی یک سرزمین سازها هم همچنین هم سو با نیازمندی های نظام موسیقیایی نو تکامل و دگردیسی پیدا کنند و آنهایی که  از نگاه ساختاری با نظام زیبا شناختی موسیقی همخوانی پیدا نمی کند از بین رفته و کم کم سازهای دیگر و نرم افزارهای آموزشی دیگر مثل نرم افزار آموزش سنتور از درون همان فرهنگ جایگزین سازهای دیگر می شودو یا این که از سازهای دیگر قوم ها استفاده می کند . در کشور ایران با تغییر کردن نظام موسیقیایی از مقام به دستگاهی که فکر آن از زمان صفویه شروع شده و در دوره قاجار به شکل نرم افزار آموزش موسیقی ،موسیقی نماد پیدا می کند. بعضی از سازهای اصلی نظام موسیقی مثل عود و قانون و سنتور کم کم از موسیقی ایرانی خارج شده و به خصوص در زمان قاجار سازهایی مثل تار و سنتور که شهرتشان در زمان های قدیم دوره اسلامی مشاهده نمی شد به شکل سازهای اصلی جایگزین سازهای قانون و عود شدند . زندگی سنتور و نرم افزار آموزش سنتور به شکل مستند از زمان فتحعلی شاه به قاجار به وسیله بعضی از ماهر ترین استادان آموزش موسیقی این زمان مثل محمد حسن خان و بعد از آن محمد صادق خان و همچنین حبیب سماعی تداوم پیدا کرده ولی باید بگوییم از شروع این قرن بود که با نوازندگی جذاب و باعث غرور حبیب سماعی در محافل روشنفکری  و بعد از آن در رادیو سراسری سنتو و سنتور نوازی و بعد از آن در نرم افزار آموزش سنتور رونق بسیاری پیدا کرد . و اشتیاق یادگیری نرم افزار آموزش سنتور در بین دوستداران ایرانی رواج پیدا کرد . مقاله های زیز چاپ رفته در نشریات دوره معاصر به وسیله سنتور سازان و ستور نوازان برجسته مثل ابوالحسن صبا ، حسین ملک، سیروس ساغری و همچنین محققینی مثل امین شهمیری ، حسین علی ملاح ،حسین دهنوی و کامبیز روشن روان کل این مقالات گستره 53 ساله از زندگی سنتور و حیات نرم افزار آموزش سنتور در سده حاضر را شامل می شود اولین آنها با نویسندگی حسین صبا به تیرماه 1335 بر می گردد و آخرین مجموعه به سال 1378 مربوط می شود.مطالب گفته شده هدف های متفاوتی را دنبال می کند که از آن می توان به اهداف اطلاع رسانی و آگاهی پیدا کردن در مورد سنتور و نرم افزار آموزش سنتور اشاره کنیم.  


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب