آموزش گیتار پاپ با بیانی شیوا

تئوری گیتار در نرم افزار آموزش گیتار پاپ

گیتار از شش سیم تشکیل شده است که سه سیم پایینی نایلونی است و به آن سیم های ملودی یا تیریبل می گوییم و به سه سیم بالای گیتار پاپ که فنری و فلزی است سیم های بیس می گوییم. نکاتی که برای نواختن یک آهنگ باید رعایت شود شامل دو مورد است:

1- چند نتی بزنیم

2- نت را چه میزان بزنیم

به پنج خط موازی که نت ها را به صورت یک توپ روی آنها می نویسیم در آموزش گیتار پاپ خط حامل می گوییم. هفت نت داریم و در گیتار پاپ از کلید سل فقط استفاده می کنیم و ساز های دیگری مانند ویولون، سنتور دست راست پیانو و غیره نیز از کلید سل استفاده می کنند. در آموزش گیتار پاپ هم نت ها را به صورت دو ، ر ، می ، فا ، سل ، لا ، سی نامگذاری می کنیم و با لحاظ کردن شکل های مختلفی برای هر نت میتوانیم زمانمان را تعیین کنیم.

رابطه ی بین شکل نت ها و زمان به این صورت است که سه نت سیم اول به صورت می ، فا ، سل استفاده می شود. زمانی که بدون تماس هیچ یک از انگشتان دست چپ سیم اول بر روی دسته ی گیتار بنوازیم نت می را نواخته ایم  و در صورتی که فرت اول را بگیریم نت فا و فرت سوم نت سل را به صدا در آورده ایم.

نت می : دست باز

نت فا : فرت اول انگشت اول 

نت سل : فرت سوم انگشت سوم

پس از نشستن صحیح و قرار دادن نوک انگشتان به صورت عمود بر روی سیم ها هنرجویانی که از نرم افزار آموزش گیتار پاپ استفاده می کنید باید دقت کنید انگشتتان پشت فرت قرار گیرد و فشار لازم را با انگشت خود بر روی سیم وارد کنید. در صورتی که انگشت روی قسمت فلزی قرار بگیرد یا نتوانید فشار لازم بر سیم را وارد کنید صدای وز شنیده می شود اگر از فرت فاصله ی زیادی بگیریم باید فشار بیشتری وارد کنیم بنابر این سعی کنید که انگشتان دقیقاً پشت فرت قرار گیرد.

سه عدد از نت های سیم دوم عبارتند از سی ، دو و ر . وقتی که سیم دوم را دست باز بنوازید نت سی شنیده میشود و در صورتی که فرت اول را بگیرید نت دو و فرت سوم نت ر را به صدا در می آورد.

نت سی : دست باز

نت دو : فرت اول انگشت اول

نت ر : فرت سوم انگشت سوم

دو نت از نت های سیم سوم عبارتند از سل و لا و هنگامی که سیم سوم را دست باز بنوازید نت سل را به صدا در آوردیم و هنگامی که فرت دوم را بگیریم نت لا را به صدا در آوردیم. ارزش کشش نت سیاه یک ضربه پا است به این معنی که هنگام اجرا به اندازه ی یک ضرب سر جای خود بماند و این تمرینات نت های سیاه را شامل می شود که این نت ها را با حرکت رو به پایین پیک می نوازیم که به این حرکت پیک مضراب راست نیز می گوییم. ارزش زمانی نت سفید ، دو برابر سیاه است به این معنی که هنگام اجرا انگشت باید دو ضرب سر جای خود باشد، ارزش کشش نت گرد دو برابر نت سفید است یعنی به هنگام اجرا انگشت باید چهار ضرب سر جای خود باشد.

روش صحیح به دست گرفتن گیتار پاپ

بسیاری از نوازندگان مبتدی گیتار پاپ یا افرادی که اقدام به استفاده از نرم افزار آموزش گیتار پاپ می کنند اکثر اوقات از درد کتف شکایت می کنند که این درد  به علت بد نشستن  و به دست گرفتن نا صحیح گیتار است بنابر این در نوازندگی گیتار پاپ قرار گیری صحیح بدن از اصول اولیه آموزش گیتار پاپ است پس همیشه کمر خود را راست نگه دارید که در ابتدا ممکن است مشکل به نظر برسد زیرا برای دیدن فرت بورد و حرکت دستانشان مجبور به دو لا و خم شدن هستند اما با تمرین و مهارت بیشتر دیگر نیازی به دیدن دستان خود ندارند. افرادی که راست دست هستند بهترین روش برای آنها گذاشتن گیتار پاپ روی پای راست است بنابراین گیتار را طوری قرار دهید که روی ران پا سر نخورد ولی مواظب باشید که برای کنترل ساز به بدن خود فشار وارد نکنید. سعی کنید که همیشه گردن را راست نگه دارید  و برای کمک بهتر میتوانید از پایه ی نگهدارنده جهت خواندن کتاب نت موسیقی استفاده کنید بنابر این سطح کتاب نت موسیقی هیچگاه پایین تر از سطح صورت نباشد زیرا مجبور خواهید شد گردن خود را برای دیدن نت های موسیقی خم کنید و در صورتی که مکان نشستن بلند باشد و گیار پاپ در جای درست روی ران پا قرار نگیرد میتوانید به عنوان کمک از پایه هایی که برای این کار ساخته شده استفاده کنید.

تکنیک نواختن با مضراب

برای نواختن گیتار پاپ میتوان از یکی از دو حالت زیر استفاده کرد که یکی استفاده از پیک می باشد و حالت بعدی نواختن با انگشتان دست می باشد. مضراب یا پیک وسیله ای برای نواختن گیتار است که از اندازه های گوناگونی برخوردار است که برای مبتدیان نوع متوسط آن پیشنهاد میشود. نکاتی که در استفاده از گیتار پاپ باید رعای شود بدین صورت است که سعی کنید مضراب را بیش از اندازه شل یا سفت نگیرید و نوک مضراب تنظیم باشد یعنی بیش از حد بیرون یا داخل نباشد و ضربات پیک و دست در موازات سطح گیتار باشد برای مضراب زدن صعی کنید دست از قسمت مچ حرکت کند و بهتر است ساعد را به بدنه گیتار تکیه کنیم


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب