آموزش موسیقی در یونان باستان

چگونگی پیدایش موسیقی در یونان باستان

کلیسای مسیحی در قرن های اول و دوم هیچ فرهنگ موسیقی مخصوص خود نداشتند و چون احتیاج داشتند به کمک هنرهای موسیقی به تبلیغ مذهبی خودشان رنگ و لعابی ببخشند ناچار از فرهنگ هایی کمک گرفتند که قبل از آن به آن ها هنر فرهنگ کافران می گفتند. هنر و فرهنگ قوم یهود و هنر یونانیان باستان پایه ی اصلی فرهنگ کلیسا را بنا نهادند. موسیقی یهود تمامش آهنگ های رسمی و مذهبی کلیسا را شامل می شد و موسیقی یونان باستان که شامل بنیاد های پیچیده ای از ریاضی و تئوری بود پایه ی اصلی تئوری موسیقی کلیسا را ایجاد کرد. در این مقوله نگاهی کوچک به بخش کوچکی از تئوری موسیقی بیندازیم. اساس تئوریک آهنگ های موسیقی یونان بر مد های مختلف پایین رونده استوار بود و هر مد حاوی یک تا چهار تتراکورد ( به زیبان یونانی تتراکوردون ) به معنی چهار تا سیزده نت می باشند. نت های موسیقی یکم و چهارم بیشتر تتراکورد ها به فاصله ی چهارم دقیق و درست تنظیم شده است و نت های موسیقی میانی در دستگاه های مختلف فاصله های مختلفی بین خود دارند. هر وقت دو تتراکورد به حالت پیوسته در پی یکدیگر بیایند فاصله ی نت های موسیقی شروع و پایان آن به یک اکتاو نمی رسیدند. چون بین دو تتراکورد فاصله ای دیاتونیک می بود ( حالت وابسته ) فاصله ی بین نت های موسیقی شروع و پایان یک اکتاو می شدند. مد های دیاتونیک می شود از نت های موسیقی مختلف شروع شوند که به هر کدام یک اسمی تعلق می گرفت بعضی اوقات مد را در آموزش موسیقی هارمونیا می گوییم. این کلمه در زبان یونانی معنی اش جور بودن یا جور کردن ( فاصله ی بین نت های موسیقی پی در پی ) می باشد. مد های هفت گانه کلهم وسعتی حدود دو اکتاو دارند و اگر مد نظر بگیریم که هر قطعه موسیقی در مدی معین می شود تا دو اکتاو ( چهار تتراکورد ) گسترش پیدا کند پس واجب می شد که وسعت صداها ی موسیقی ( و وسعت کل سازهای معمول ) برای اجرای تمام نت ها به حد کامل این وسعت یعنی چهار اکتاو برسند ولی سازها که فقط نقش همراهی آواز را دارند با وسعتی در حد صدای انسان ها ( هر ساز مخصوص یک قسمت از صدای انسانی ) ساخته می شود و از این جهت نه اینها و نه هیچکدام از بخش های آوازی نمی شود در اجرا در تمام پهنه موسیقی و بر تمام مد ها تسلط داشته باشند اظ طرف دیگر به سند گفته نظریه پردازان آموزش موسیقی هر مد کیفیت و حالت مخصوص به خود دارد و سراینده ی هر قسمت آوازی باید به مناسبت های گوناگون بر اجرای تمام نت ها توانایی داشته باشد از این جهت نظریه پردازان آموزش موسیقی برای بر طرف کردن این سختی دست به کاربردی معین از نشانه های تغییر دهنده زدند به این معنی که با تغییر کروماتیک یکی دو نت موسیقی از هر کدام از مد آن را به مدی دیگر تبدیل کردند و به این ترتیب در پهنه ای کوچک تر به مد های زیاد تری دستیابی پیدا کردند به طور مثال اگر نت موسیقی فا در مد هیپوفرژین نیم پرده کروماتیک بالاتر برود ( فا-دیز ) شود مد لیدین به وچود می آید به همین ترتیب هر موقع گذشته از نت موسیقی فا نت موسیقی دو هم دیز بگیرد تمام نت ها در گسترده ی محدود می شد که ساخته شوند. مسیحیان هم نت های یونانی را اساس و بنیاد کار تئوریک آموزش موسیقی خودشان قرار دادن. در این تقلید کردن بعضی تغییر ها هم انجام گرفت و اسم مد ها جا به جا می شد.

هسته ی کلی موسیقی گریگوریانی که قسمت بزرگ ادبیات آموزش موسیقی رسمی و مذهبی دوران قرون وسطا را شامل می شد قبل از آن که یونانی باشد یهودی بود. آ ایدلسون تئوریسین آموزش موسیقی ثابت کرد که ملودی هایی که حتی این روزها هم توسط یهودیان سرزمین های خارج از قلمرو مسیحیت ( جنوب ایران و عربستان ) سراییده می شدند هم گونی زیادی با تکسرایی های رسمی کشیشان در کلیسای رومن کاتولیک داشتند.


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب