مبانی مقدماتی فراگیری سه تار از جمله نحوه نشستن و دست گرفتن سه تار در نرم افزار آموزش سه تار

نرم افزار آموزش سه تار با آموزش مبانی مقدماتی سه تار

شیوه نشستن

سه تار را در دو حالت نشسته(چهار زانو) روی زمین و یا صندلی می نوازند که در هر دو صورت هنر جوی نرم افزار آموزش سه تار کاسه ی ساز را باید طوری بین انتهای ران و سمت راست شکم قرار بدهد که صفحه ی آن به طرف روبرو و عمود بر زمین باشد

دست گرفتن ساز

هر دو دست هنرجوی آموزش سه تار به صورت مشت نیمه باز روی ساز سه تار قرار می گیرد ابتدا دست راست از قسمت بالای سیم گیر یا وسط قوس بالایی کاسه آویخته و به همان صورت مشت نیمه باز در روی صفحه حفظ می شود( دست چپ فعلاً نقش ایچاد طراز ساز سه تار در بغل را دارد که در این حالت دسته ی ساز سه تار بطور آزاد بین انگشت سبابه و شست قرار می گیرد و همان حالت مشت نیمه باز را حفظ می کند).

وضعیت دست چپ

دست چپ هنرجوی نرم افزار آموزش سه تار نباید به بدن بچسبد و باید به طور طبیعی از بدن فاصله داشته باشد این فاصله اگر بیش از اندازه باشد باعث خستگی سریع دست می شود، دسته ی ساز را طوری بگیرید که پشت دست به طرف چپ . کف دست به طرف راست باشد. دست ی ساز سه تار بین انگشت اول دست چپ(سبابه) و شست قرار می گیرد و بند دوم شست روی دسته خوابانده می شود. وجود کمی فضای خالی در پشت دسته(میان انگشت سبابه و شست هنرجوی آموزش سهتار ) برای حرکت دست لازم است. در حالت طبیعی شست بالای انگشت سبابه قرار می گیرد.

قرار گرفتن دست راست روی ساز سه تار

دست راست از سه نقطه به صورت پایه با صفحه ساز تماس می گیرد:

1-انتهای ساعد(در حدود دو انگشت قبل از مچ) و از انتهای قوس بالایی کاسه آویخته می شود(بالای سیم گیر)

2- قسمت نرم سر انگشت سوم را روی کاسه قرار دهید این انگشت را به صورت نیمه خم طوری روی صفحه بگذارید تا انگشت چهارم(انگشت کوچک) هم سطح آن شود، حالت فنری انگشت سوم زاویه ی ناخن را با سیم و نیز فاصله یدست را با صفحه تنظیم می کند

3- هنرجوی نرم افزار آموزش سه تار ، انتهای شست در ابتدای گلویی بالای کاسه قرار می گیرد که در این حالت بین ساعد و شست قوس ایجاد می شود، کف دست نیز باید حالت قوس دار داشته باشد انگشت اول (سبابه) را که بلندی ناخن آن در حدود 3 الی 4 میلی متر است از بند دوم حرکت دهید. انگشت دوم هنرجوی آموزش سه تار( میانی) آزاد است و همراه با انگشت سبابه در حالت نیمه خم حرکت می کند برای اجرای مضراب راست سه تار انگشت سبابه کاملاً بطرف بیرون باز می شود و از همان جا به سیم سه تار ضربه می زند، ناخن فقط در همین حرکت به سیم می خورد و نباید آنرا بکند حرکت انگشت سبابه برای اجرای مضراب راست با لمس کردن انتهای شست به پایان می رسد و از همین جا حرکت برای اجرای مضراب چپ سه تار آغاز می شود در این حالت هنرجوی آموزش موسیقی سه تار باید سعی کند نیمه ی چپ ناخن را به طور نیمه عمود سیم بزند و مجدداً انگشت سبابه را به طرف انتهای شست حرکت دهد. لازم به ذکر است که ناخن باید گرد و بدون زاویه باشد که موازی با سیم ها حرکت نکند.

 امیدوارم توضیحات آموزش مبانی مقدماتی نرم افزار آموزش سه تار افرا رایان برای هنرجویان و علاقه مندان به آموزش سه تار مفید واقع شود


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب