آموزش صحیح نشستن پشت سنتور و گرفتن مضراب و نواختن آن در نرم افزار آموزش سنتور

آموزش نشستن پشت سنتور و گرفتن مضراب در نرم افزار آموزش سنتور

در نواختن هر ساز شیوه و سبک نوازندگی نوازنده در کیفیت صدای تولید شده نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. برای نواختن مضراب باید نوازنده کاملاً صاف و راست پشت ساز سنتور بنشیند، مضرابها هنگامیکه بی حرکت روی ساز قرار می گیرند زاویه ساعد و بازو باید حدود 90 درجه باشد. انگشت سبابه درون حلقه و انگشت شست روی میانه دم قرار می گیرد، سه انگشت دیگر کاملاً کنار هم و چسبیده به زیر دم قرار می گیرند حرکت دست هنرجوی نرم افزار آموزش سنتور برای ضربه زدن مضرابها از مچ و ساعد می باشد ولی نقش اصلی با مچ می باشد. . نوازنده سنتوز نباید برای مضراب زدن سنتور از ساعد یا انگشتان زیر دم استفاده کند استفاده از هر قسمت به جز مچ میزان دقت و کیفیت صدای تولید شده سنتور را پایین می آورد. نواختن مضراب باید مانند حرکت فنر انجام پذیرد. ضربه به سطح صداده خورده به ارتفاعی دو برابر ارتفاع معمول صعود کرده و در فاصله حدود 10 15 سانتیمتر بالاتر از ساز قرار می گیرد، اگر مضراب سنتور موقع ضربه زدن به شکلی که ذکر شد از ساز فاصله نگیرد جلوی انتشار و گزش صدای ساز گرفته خواهد شد. نوازنده سنتور باید قبل از ضربه زدن عضلات خود را کاملاً آزاد و آرام گرداند و بسیار سبک و راحت و نرم به نواختن بپردازد هیچ یک از عضلات دست، شانه، گردن، کتف و ... نبایددر موقع نواختن حالت انقباض به خود بگیرند. نوازنده(هنرجوی آموزش سنتور) همچنین باید ذهن و اعصاب خود را نیز در هنگام کار خالی و آزاد گرداند و آشوده و آرام به تمرین آموزش سنتور خود بپردازد. قبل از شروع به نواختن مضراب بر روی ساز سنتور تمریناتی برای تقویت دستها خارج از سنتور وجود دارد که برای تقویت مچ ها بسیار مفید و ضروری می باشند، اصولاً هنرجوی نرم افزار آموزش سنتور بهتر است مانند یک ورزشکار همواره تمرینات تکنیکی خارج از ساز را به منظور تقویت مچ ها انجام دهد. مضراب سنتور باید با فاصله ای حدود 4 الی 5 سانتیمتر از خرکها نواخته شود و دست نوازنده سنتور در زمانی که کار انجام نمی دهد باید در ارتفاع حدود 10 الی 15 سانتیمتر بالای ساز سنتور قرار گیرد انگشتان دستها نباید خیلی از حلقه و دم بیرون بیاید و نه آنچنان داخل شود که مضراب حالتی نامطمئن و فرار در دست پیدا کند. باید دم و حلقه حدوداً در میان فاصله سر انگشتان تا بند اول انگشتان باشند. صدای نزدیک به خرک در سنتور صدای گرفته ایست و هنرجو آموزش سنتور باید مراقب باشد که مضرابهایش به خرک ها اصابت نکند، مضرابهای سنتور نه خیلی نزدیک به خرکها نه خیلی دور و نزدیک به پوزیسیون هم جوار نواخته می شوند. در برخی از سبک های سنتور نوازی از مضراب بی نمد یا لخت برای نواختن استفاده می شود و درباره ای دیگر از مضرابهای نمد پیچ، نمد سنتور نباید آنچنان ضخیم باشد که صدای ساز را خفه و رنگ صدای آنرا شبیه به پیانو یا سازهای دیگر کند. نمد صرفاً برای جلوگیری از بروز صدای زنگ زیاد و گوش آزار استفاده می شود و ضخامت آن اگر در حدی باشد که فقط تیزی صدای چوب  و سیم را خنثی کند کافیست. وزن مضراب باید متناسب با قدرت و اندازه دست نوازنده انتخاب شود و هنرجوی نرم افزار آموزش سنتور هنگام نواختن احساس راحتی و سبکی کند و بتواند مضراب مورد نظر را به حرکت درآورد. در نت نویسی قطعات سنتور دست راست را با علامت ^ و ضربه همزمان دو دست یا مضراب جفت را با x نشان میدهند.

 تعدادی تمرین مضراب خارج از سنتور (روی میز سنتور) قبل از شروع درسها وجود دارد که هنرجو آموزش سنتور لازم است پیش از نواختن مضراب روی سنتور این تمرینها را انجام دهد.هنرجوی آموزش سنتور برای تقویت دستها و تقویت دقت در حال اصابت مضراب روی سنتور می تواند حوله ای روی ساز انداخته و روی حوله شروع به نواختن نماید.

این تمرینات آموزش سنتور چندین فایده دارد:

1- مچها و دستها برای اینکه بتوانند صدای ساز سنتور را دربیاورند لازم است قدرت بیشتری پیدا کنند و این تمرین باعث تقویت آنها می شود

2- هنرجوی آموزش سنتور عادت کند که بدون دیدن سیمها و خرکها جای نتهای مورد نظر را تشخیص داده و بنوازد.

3- از آنجا که صدای ساز سنتور ممکن است اطرافیان را آزار دهد هنرجوی نرم افزار آموزش سنتور می تواند با صدای گرفته(سوردین) که ناشی از انداختن حوله روی ساز سنتور .بوجود می آید به تمرینات خود بپردازد

مضراب سنتور وسیله ای است چوبی که توسط آن سنتور به صدا درمی آید، مضراب سنتور از چهار قسمت تشکیل شده است: سر ، ساقه، حلقه ،دم


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب