انواع میزان و میزان نما در آموزش موسیقی

نشانه میزان در آموزش موسیقی

در آموزش موسیقی نشانه ی میزان متشکل شده از دو عدد که در زیر هم نوشته شده همواره در شروع حامل بعد از کلید واقع می شود. این دو عدد نمایش دهنده تعداد ضرب های میزان و دیرند هر ضرب هست که با کاربرد آن به زودی آشنایی پیدا خواهیم کرد و به شکل 2/4 نمایش داده می شود

انواع میزان ( ساده ، ترکیبی ، لنگ )

در آموزش موسیقی به صورت کلی سه نوع میزان موجود میباشد: میزان های ترکیبی ، میزان های لنگ و میزان های ساده.

در میزان های ساده دیرند هر ضرب یکی از شکل های ساده ی نت ها می باشد مثل : سفید، چنگ، سیاه و ...

در میزان های ترکیبی دیرند هر ضرب یک نت موسیقی نقطه دار می باشد مثل : سیاه نقطه دار یا سفید نقطه دار و ...

این اختلاف در دیرند میزان های ترکیبی و ساده شامل آنچنان خواصی می باشد که از نگاه وزن کیفیت این دو میزان را از هم مجزا می سازد. الان به این دو میزان در آموزش موسیقی خواهیم پرداخت و بعد ها میزان های لنگ را بررسی خواهیم کرد.

میزان های ساده

همان صورت که بیان شد در میزان های ساده هر ضرب مساوی است با یکی از شکل های ساده ی نت های موسیقی به همین جهت هم میزان های ساده هر ضرب را می شود به دو و چهار و یا هشت بخش برابر قسمت کرد. به طور نمونه هر ضرب را اگر به صورت یک سفید در نظر بگیریم آن را می شود به سیاه و چهار چنگ و هشت دولا چنگ قسمت کرد. در آموزش موسیقی در میزان های ساده جهت تحریر نشانه ی میزان به این شکل عمل خواهیم کرد:

1-  تعداد ضرب های هر میزان را در بالا نوشته و عدد بالایی عدد دو یا سه یا چهار می شود باشد چون میزان های ساده از نگاه تعداد ضرب ها میتواندد دو ضربی یا سه ضربی یا چهار ضربی شوند.

2- پایین عدد میزان برای عدد پایینی عددی را انتخاب کرده که نمایش دهنده دیرند هر ضرب می باشد و این عدد را با در نظر گرفتن نت موسیقی مبدا یعنی نت گرد انتخاب کرده به این شکل که به طور نمونه اگر دیرند هر ضرب مساوی بود با یک سیاه ما تناسب آن را با گرد نوشته برای نمونه سیاه چون یک چهارم نت موسیقی گرد می باشد عدد چهار را برای عدد پایینی قرار می دهیم. ( این تناسب در جدولی همراه اعداد در قسمت زمان کشش نت های موسیقی بیان شده است انتظار داریم که مبحث های پیشین آموزش موسیقی را به خوبی فرا گرفته باشید ) اکنون بیان کنید اگر ما بخواهیم نشانه ی میزانی که ساده می باشد و سه ضربی می باشد و دیرند هر ضرب برابر با یک سیاه می باشد را بنویسیم چه عددی خواهد شد ؟ این دفعه می گویم که این عدد 3/4 می باشد چون تعداد ضرب ها بالا نوشته شده است و نسبت نت موسیقی سیاه که دیرند هر ضرب بود را با نت موسیقی گرد در پایین تحریر کرده که آن عدد 1/4 می باشد. عدد 4 را در پایین می نویسیم، نشانه ی میزان را در شروع قطعه گذاشته و آن را به این شکل میخوانیم ( سه چهار ) این نشانه اول سطر قرار گیرد کافی می باشد و لزومی ندارد برای هر میزان آن را تکرار کنیم.

اکنون اگر بخواهیم این میزان را معرفی کنیم به این شکل گفته می شود : در آموزش موسیقی سه چهار میزانی می باشد ساده سه ضربی که هر ضرب آن برابر یک سیاه می باشد در نظر بگیرید معادل زمانی یک سیاه می باشد. در کل امکان دارد در این چنین میزانی از نت موسیقی سیاه بکار برده نشود ولی میزان دیرند هر ضرب برابر یک سیاه و می شود این را با فیگور های ریتمیک متفاوت نمایش داد که هر کدامشان برابر یک سیاه می باشد. در جدول پایین معروف ترین میزان های ساده بیان شده است ولی این دلیل نمی شود که شما روش یافتن میزان ها را خوب یاد نگیرید.

 

 

تمرین 10 - مطابق الگویی که در عکس بالا مشاهده می کنید تعریفی برای میزان های پایین بگویید 

 


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب