درباره افرا رایان

نرم افزارهای آموزش موسیقی افرا رایان، در حقیقت ابزاری برای آموزش بنیادی موسیقی میباشد به این امید که هنرجویان و دوستداران موسیقی را با دانش امروزی موسیقی آشنا کرده و در نهایت سهمی در اعتلای موسیقی داشته باشد.

بنای تولید این نرم افزار ها بر پایه این نهاده شده است که همه ی هنرجویان آموزش موسیقی با کمترین دانش از آن بهره مند شوند البته به این شرط که هنرجوی آموزش موسیقی با هوش متوسط علاقه ی موشکافانه ای هم به فرا گرفتن پیچیدگی های موسیقی همراه با پشتکار فراوان داشته باشد. 

در نرم افزارهای آموزش موسیقی افرا رایان در خلال هر فصل تمرین هایی آورده شده است چنان که هنرجوی آموزش موسیقی ناگزیر است برای پاسخ به آن ها نه از حافظه بلکه از اندیشه خود یاری بگیرد. هر گاه هنرجوی آموزش موسیقی به پاسخ درست برسد میتواند مطمئن باشد که آن فصل را درست یاد گرفته است . در هر درس هر قطعه موسیقی توسط اساتید مجرب اجرا می شود و همزمان با دیدن و شنیدن آن قطعه موسیقی هنرجو میتواند خط نت را نیز مشاهده کند و حتی از آن پرینت بگیرد.

نرم افزار های آموزش موسیقی افرا رایان کوشیده است به عنوان یک نرم افزار کمک آموزشی به کمک هنرجو آمده و در کنار اساتید محترم مسیر آموزش و پیشرفت را هموار سازد و در مناطق و ایرانیان خارج از کشور که از وجود اساتید محروم هستند خلاء وجود استاد را مرتفع سازد. در هر حال گروه افرا رایان در تلاش است که نرم افزارهای آموزش موسیقی تا آنجا که میتواند آموزنده و سودمند باشد.

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب